Експериментальні та теоретичні дослідження протикорозійних властивостей тимолу

2019;
: pp. 261-268
1
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
2
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
3
Department of Inorganic Substances and Ecology, Ukrainian State University of Chemical Technology
4
National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

Тимол досліджено як новий леткий інгібітор атмосферної корозії сталі. Для оцінки складу та характеристики сформованих захисних шарів використовували гравіметричні та електрохімічні дослідження, доповнені спектральними FT-IR та мікроскопічними методами аналізу SEM. Плівка, утворена на поверхні сталі з парогазової фази тимолу, забезпечує ефект післядії на рівні 90% за періодичної конденсації вологи впродовж 504 годин. Для оцінки адсорбційної здатності тимолу проведені квантово-хімічні розрахунки енергетичних параметрів молекули тимолу.

[1] Zhang D-Q., Gao L-X., Zhou G-D.: Surf. Coat. Technol., 2010, 204, 1646. https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2009.10.054
[2] Zhang D-Q., An Z-X., Pan Q-Y. et al.: Corros. Sci., 2006, 48, 1437. https://doi.org/10.1016/j.corsci.2005.06.007
[3] Sudheer A., Quraishi E., Eno E., Natesan M.: Int. J. Electrochem. Sci., 2012, 7, 7463.
[4] Quraishi M., Jamal D.: Corrosion, 2002, 58, 5, 387. https://doi.org/10.5006/1.3277627
[5] Montemor M.: Act. Protect. Coat., 2016, 233, 107. https://doi.org/10.1007/978-94-017-7540-3_6
[6] Chygyrynets’ E., Vorobyova V.: Chem. Chem. Technol., 2014, 8, 235.
[7] Vorob’iova V., Chyhyrynets’ O., Vasyl’kevych O.: Mater. Sci., 2015, 50, 726. https://doi.org/10.1007/s11003-015-9778-z
[8] Chyhyrynets O.,Vorob'iova V.: Mater. Sci., 2013, 49, 318. https://doi.org/10.1007/s11003-013-9617-z
[9] Poongothai N., Rajendran P., Natesan M. et al.: Indian J. Chem. Technol., 2005, 12, 641.
[10] Premkumar P., Kannan K., Natesan M.: Asian J. Chem., 2008, 20, 445.
[11] Premkumar P., Kannan K., Natesan M.: J. Metall. Mater. Sci., 2008, 50, 227.
[12] Li X., Deng S., Fu H., Xie X.: Corros. Sci., 2014, 78, 29. https://doi.org/10.1016/j.corsci.2013.08.025
[13] Leygraf C., Wallinder I.,Tidblad J., Graedel T.: Atmospheric Corrosion. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken 2016.
[14] Kaya S., Tüzün B., Kaya C., Obot I.: J. Taiwan Inst. Chem. Eng., 2016, 58, 528. https://doi.org/10.1016/j.jtice.2015.06.009
[15] Gece G.: Corros. Sci., 2008, 50, 11, 2981. https://doi.org/10.1016/j.jtice.2015.06.009
[16] Koopmans T.: Physica, 1934, 1, 104. https://doi.org/10.1016/S0031-8914(34)90011-2
[17] Kovacevic N., Kokalj A.: Corros. Sci., 2011, 53, 3, 909. https://doi.org/10.1016/j.corsci.2010.11.016
[18] Parr R., Pearson R.: J. Am. Chem. Soc., 1983, 105, 7512. https://doi.org/10.1021/ja00364a005
[19] Parr R., Donnelly R., Lewy M., Palke W.: J. Chem. Phys., 1978, 68, 3801. https://doi.org/10.1063/1.436185
[20] Pearson R.: Proc. Nats. Acad. Sci. USA, 1986, 83, 8440.
[21] Chattaraj P., Sarkar R., Roy D.: Chem. Rev., 2006, 106, 2065. https://doi.org/10.1021/cr040109f
[22] Parr R., von Szentpaly L., Liu S.: J. Am. Chem. Soc. 1999, 121, 1922. https://doi.org/10.1021/ja983494x
[23] Kaya S., Kaya C.: Comput. Theor. Chem., 2015, 1052, 42. https://doi.org/10.1016/j.comptc.2014.11.017
[24] HyperChemTM, Hypercube, Inc., 1994
[25] Rosliza R. et al.: J. Appl. Electrochem., 2010, 40, 833. https://doi.org/10.1007/s10800-009-0066-1
[26] Ferreira M., Varela H., Torresi R., Tremiliosi-Filho G.: Electrochim. Acta, 2006, 52, 434. https://doi.org/10.1016/j.electacta.2006.05.025
[27] Lukovits I., Kálmán E., Zucchi F.: Corrosion. 2001, 57, 3. https://doi.org/10.5006/1.3290328