Характеристика марганець-мідного каталізатора на активованому вуглеці, синтезованому методом висадження

2020;
: сс.32 - 37
1
Centre for Pre-University Studies, University Malaysia Sarawak
2
Department of Chemistry, Faculty of Resource Science and Technology, University Malaysia Sarawak
3
Department of Chemistry, Faculty of Resource Science and Technology, University Malaysia Sarawak

Наночастинки CuMnx/активоване вугілля (AВ, x = 0,1; 0,2; 0,5 і 1) отримували методом висадження. Вивчено каталітичну характеристику CuMnx/AВ для окиснення бензилового спирту до бензальдегіду. Показано, що молярне співвідношення Mn відіграє важливу роль у каталітичній характеристиці. Оптимальна кількість Mn становить 0,1 при максимальному перетворенні бензилового спирту 63 %.

 1. Kuang Y., Islam N., Nabae Y. et al.: Angew. Chem. Int. Edit., 2010, 49, 436. https://doi.org/10.1002/anie.200904362
 2. Arena F., Gumina B., Lombardo A. et al.: Appl. Catal. B, 2015, 162, 260. https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2014.06.054
 3. Lingaiah N., Reddy K., Babu N. et al.: Catal. Commun., 2006, 7, 245. https://doi.org/10.1016/j.catcom.2005.10.013
 4. Weng Z., Wang J., Jian X.: Catal. Commun., 2008, 9, 1688. https://doi.org/10.1016/j.catcom.2007.11.017
 5. Davis S., Ide M., Davis R.: Green Chem., 2013, 15, 17. https://doi.org/10.1039/C2GC36441G
 6. Gu Y., Li C., Bai J., Liang H.: J. Photochem. Photobiol. A., 2018, 351, 87. https://doi.org/10.1016/j.jphotochem.2017.10.013
 7. Sun J., Tong X., Liu Z. et al.: Catal. Commun., 2016, 85, 70. https://doi.org/10.1016/j.catcom.2016.07.018
 8. Dayan O.,Tercan M., Özdemir N.: J. Mol. Struct., 2016, 1123, 35. https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2016.06.017
 9. Hu Z., Zhao Y., Liu J. et al.: J. Colloid Interf. Sci., 2016, 483, 26. https://doi.org/10.1016/j.jcis.2016.08.010
 10. Xu J., Shang J-K., Chen Y. et al.: Appl. Catal. A., 2017, 542, 380. https://doi.org/10.1016/j.apcata.2017.05.036
 11. Jung D., Lee S., Na K.: Solid State Sci., 2017, 72, 150. https://doi.org/10.1016/j.solidstatesciences.2017.08.022
 12. Choudhary V., Chaudhari P., Narkhede V.: Catal. Commun., 2003, 4, 171. https://doi.org/10.1016/S1566-7367(03)00027-X
 13. Feng X., Lv P., Sun W. et al.: Catal. Commun., 2017, 99, 105. https://doi.org/10.1016/j.catcom.2017.05.013
 14. Elmaci G., Ozer D.,Zumreoglu-Karan B.: Catal. Commun., 2017, 89, 56. https://doi.org/10.1016/j.catcom.2016.10.027
 15. Su Y., Wang L., Liu Y. et al.: Catal. Commun., 2007, 8, 2181. https://doi.org/10.1016/j.catcom.2007.04.020
 16. Bansal V., Thankachana P., Prasad R.: Appl. Catal. A, 2010, 381, 8. https://doi.org/10.1016/j.apcata.2010.03.027
 17. Chen S., Liu G., Yadegari H. et al.: J. Mater. Chem. A., 2015, 3, 2559. https://doi.org/10.1039/C5TA00004A
 18. Murashima Y., Ohtani R., Matsui T. et al.: Dalton Trans., 2015, 44, 5049. https://doi.org/10.1039/C5DT00299K
 19. Hu J., Sun K., He D., Xu B.: Chin. J. Catal., 2007, 28, 1025. https://doi.org/10.1016/S1872-2067(08)60001-7
 20. Tang Q., Huang X., Chen Y. et al.: J. Mol. Catal. A, 2009, 301, 24. https://doi.org/10.1016/j.molcata.2008.11.003
 21. Shao Y., Sui J., Yin G., Gao Y.: Appl. Catal. B, 2008, 79, 89. https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2007.09.047
 22. Yu X., Huo Y., Yang J. et al.: Appl. Surf. Sci., 2013, 280, 450. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2013.05.008
 23. Navalon S., Dhakshinamoorthy A., Alvaro M., Garcia H.: Chem. Rev., 2014, 114, 6179. https://doi.org/10.1021/cr4007347
 24. Zhu J., Faria J., Figueiredo J., Thomas A.: Chem. Eur. J., 2011, 17, 7112. https://doi.org/10.1002/chem.201003025
 25. Nguyen Q., Quan N.: Reac. Kinet. Mech. Cat., 2015, 114, 147. https://doi.org/10.1007/s11144-014-0773-4
 26. Kimi M., Jaidie M., Pang S.: J. Phys. Chem. Solid., 2018, 112, 50. https://doi.org/10.1016/j.jpcs.2017.09.008
 27. Wu G., Gao Y., Ma F. et al.: Chem. Eng. J., 2015, 271, 14. https://doi.org/10.1016/j.cej.2015.01.119
 28. Vinayagam M., Ramachandran S., Ramya V., Sivasamy A.: J. Environ. Chem. Eng., 2018, 6, 3726. https://doi.org/10.1016/j.jece.2017.06.005
 29. Olmos C., Chinchilla L., Delgado J. et al.: Catal. Lett., 2016, 146, 144. https://doi.org/10.1007/s10562-015-1641-1
 30. Ali R., Adil S., Al-warthan A., Siddiqui M.: J. Chem., 2013, 2013. https://doi.org/10.1155/2013/367261
 31. Zhou C., Guo Z., Dai Y. et al.: Appl. Catal. B., 2016, 181, 118. https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2015.07.048
 32. Alonso D., Wettstein S., Dumesie J.: Chem. Soc. Rev., 2012, 41, 8075. https://doi.org/10.1039/c2cs35188a
 33. Dandekar A., Baker R., Vannice M.: J. Catal., 1999, 183, 131. https://doi.org/10.1006/jcat.1999.2390
 34. Macia-Agullo J., Cazorla-Amoros D., Linares-Solano A. et al.: Catal. Today, 2005, 102, 248. https://doi.org/10.1016/j.cattod.2005.02.023
 35. Li W., Wang A., Liu X., Zhang T.: Appl. Catal. A, 2012, 433-434, 146. https://doi.org/10.1016/j.apcata.2012.05.014
 36. Wu G., Gao Y., Ma F. et al.: Chem. Eng. J., 2015, 271, 14. https://doi.org/10.1016/j.cej.2015.01.119
 37. Santra C., Pramanik M., Bando K. et al.: J. Mol. Catal. A, 2016, 418-419, 41. https://doi.org/10.1016/j.molcata.2016.03.026