активоване вугілля

Виготовлення гібридного матеріалу на основі активованого вугілля/хітозану для адсорбційного вилучення Pb (II)

У цьому дослідженні синтезовано новий, економічно ефективний та екологічно чистий гібридний матеріал на основі активованого вугілля/хітозану через поєднання поверхневих властивостей активованого вугілля, отриманого з рисового лушпиння, та хітозану, вилученого з панцирів креветок "Чорний тигр", з метою отримання високофункціоналізованого пористого матеріалу з підвищеною адсорбційною здатністю до адсорбції Pb (II) для очищення води.

THE INVESTIGATION OF THE POROUS STRUCTURE OF CARBON SORBENTS BASED ON β-CYCLODEXTRIN FOR USE IN ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGIES

In this paper, the porous structure of three types of β-cyclodextrin (β-CD) carbons was synthesized and investigated. The first carbon was obtained from pure β-CD, the second carbon was synthesized from β-CD using the KOH activator, and the third carbon was synthesized from pure β-CD with additional ultrasonic treatment in the non-cavitation mode at the last stage. It was found that the carbon from pure β-CD has a micromesoporous structure with a small specific surface area (~35 m2/g).

STATICS OF ADSORPTION OF ANIONIC SURFACTANTS

The paper presents the results of the study of the statics of adsorption of surface-active substances from model solutions by activated carbon and zeolite. The results of photometric determination of the concentration of anionic surfactants before and after adsorption are presented. The results of adsorption capacity calculations are presented. The experimental results using the program (Langmuir 1.03) were numerically calculated. Sorption isotherms of sodium dodecyl sulfate indicate the mechanism of monomolecular physical adsorption.

Характеристика марганець-мідного каталізатора на активованому вуглеці, синтезованому методом висадження

Наночастинки CuMnx/активоване вугілля (AВ, x = 0,1; 0,2; 0,5 і 1) отримували методом висадження. Вивчено каталітичну характеристику CuMnx/AВ для окиснення бензилового спирту до бензальдегіду. Показано, що молярне співвідношення Mn відіграє важливу роль у каталітичній характеристиці. Оптимальна кількість Mn становить 0,1 при максимальному перетворенні бензилового спирту 63 %.

Видалення метиленового синього адсорбцією на активованому вугіллі одержаного з сільськогосподарських відходів під дією активованого мікрохвилями кон

Для видалення барвника метиленового синього з водних розчинів досліджено нове недороге активоване вугілля, одержане з лушпиння бобів (ЛБ), жолудя (ЛЖ) та мастикового дерева (ЛМ) під дією активованого мікрохвилями KOH. Проведено аналіз одержаних зразків з використанням термогравіметричного аналізу та скануючої електронної мікроскопії. Адсорбційні властивості вуглецю визначені з урахуванням впливу рН, часу контакту, кількості адсорбента та його початкової концентрації.

Синтез композитів активований вуглець-БНК, одержаних з відходів біомаси, для автомобільної промисловості

Показано придатність використання активованого вугілля, отриманого з шкарлупи горіхів пальми катеху, кокосової шкарлупи та листя кокосових горіхів, як наповнювача при приготуванні композитів на основі БНК для автомобільної промисловості. Проведено активацію вуглецю фосфатною кислотою (H3PO4) як дегідруючого агенту. Визначено, що стехіометричне співвідношення біомаси та фосфатної кислоти становить 3:1 для об‘єму партії 300 г. У порівнянні з промисловим вуглецевим наповнювачем, активоване вугілля, отримане з відходів біомаси, краще витримує тест на набухання.

FINAL-TREATMENT OF WASTEWATER FROM THE PRODUCTION OF EDIBLE OILS

The adsorption method of after-treatment of wastewater from the production of vegetable oils was investigated. The reasons of choice the activated carbon as adsorbent was justified. The statics and the kinetics of the adsorption process by activated carbon the organic component from the wastewater of oil production after extraction cleaning was investigated. The experimental data based on the theory of Freundlich and Langmuir were processed and the main constants of the process were defined.

SORPTION PURIFICATION OF NATURAL WATER FROM MICRO-MIXTURES OF HARD METALS

The research determines the efficiency of the use of activated carbon in the process of water purification from heavy-metal ions for technological purposes in the food industry. Comparative studies of the use of sorbents of various types of activated carbon have been carried out. The study determines the factors that influence the efficiency of drinking water purification from heavy metal ions through activated carbon. It also proves the highest efficiency of oxidized form of activated carbon

Utilization of Sugar Beet Pulp by Getting Activated Carbon

The formation and properties of sugar beet pulp have been analysed in the article. It has been proposed to use it as raw material to produce activated carbon. A better hydrophilicity of the obtained carbon in comparison with the samples of industrial production has been shown. Structural features and a porous structure of carbon made of sugar beet pulp have been analysed by X-ray diffraction and small angle scattering methods. It has been found that pores with average radii of inertia of 3.5 nm make the main contribution to the pore structure.