Визначення умов окиснення карбонових матеріалів з утворенням оксиду карбону за високих температур

2020;
: сс. 545 - 552
1
National Technical University of Ukraine «The Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»
2
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
3
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
4
Private JSC “Ukrainian Graphite”
5
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

Експериментальним шляхом досліджено вплив типу карбонового матеріалу, температури та концентрації оксигену в газовій суміші на процеси утворення оксиду карбону при виробництві електродів шляхом графітації в печах обпалу. Розраховано питому кількість утвореного газу за певний час, приведений до одиниці маси карбонового завантаження на прикладі пересипки, пеку та шихти промислового застосування. Показано, що пек забезпечує найвищу швидкість окиснення карбону з виділенням СО і суттєво за цим показником переважає пересипку і шихту.

  1.  Kutuzov S., Buriak V., Churilin V. et al.: IV Int. Congress "Non-Ferrous Metals". Russia, Krasnoyarsk 2012, 943.
  2. Panov Ye., Shylovych I., Ivanenko E. et al.: East.-Eur. J. Enterpr. Technol., 2012, 58, 15.
  3. Karvatskyi A., Leleka S., Pulinets I. et al.: East.-Eur. J. Enterpr. Technol., 2011, 54, 42.
  4. Karvatskyi A., Shylovych I., Krutous L. et al.: East.-Eur. J. Enterpr. Technol, 2013, 62, 38.
  5. Bogacki M., Oleniacz R., Mazur M. et al.: Environ. Protect. Eng., 2012, 38, 15.
  6. Rattan G., Kumar M.: Chem. Chem. Technol., 2014, 8, 249. https://doi.org/10.23939/chcht08.03.249
  7. Kostrobii P., Ryzha I.: Chem. Chem. Technol., 2018, 12, 451. https://doi.org/10.23939/chcht12.04.451
  8. Gomelya N., Ivanenko E.: The IX International Youth Science Environmental Forum "Ecobaltica-2012". Russia, St-Petersburg 2012, 89.
  9. Fokin V., Malakhov A., Malakhov S. et al.: Tsvetnye Metally, 2002, 4, 48.
  10. Mazur M., Oleniacz R., Bogacki M. et al.: Emission of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) during the production of carbon and graphite electrodes [in:] Pawłowski L., Dudzińska M., Pawłowski A. (Eds.), The 3rd Congress of Environmental Engineering, v.3. CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, Leiden-London 2010, 59-66. https://doi.org/10.1201/b10566-12