моноксид вуглецю

Визначення умов окиснення карбонових матеріалів з утворенням оксиду карбону за високих температур

Експериментальним шляхом досліджено вплив типу карбонового матеріалу, температури та концентрації оксигену в газовій суміші на процеси утворення оксиду карбону при виробництві електродів шляхом графітації в печах обпалу. Розраховано питому кількість утвореного газу за певний час, приведений до одиниці маси карбонового завантаження на прикладі пересипки, пеку та шихти промислового застосування. Показано, що пек забезпечує найвищу швидкість окиснення карбону з виділенням СО і суттєво за цим показником переважає пересипку і шихту.

Приготування титану-магнітних концентратів для виробництва заліза, модификацій диоксиду титану і титану

Вивчено умови відновлення концентратів титану-магнетиту (основні компоненти Fe 52–54 % та TiO2 5–7 %) природним газом для одержання порошку заліза та титанової фракції. З використанням теорії гранулювання в барабанному апараті та додаванням 25 % соди отримані гранули з оптимальним діаметром, вологістю, міцністю та пористістю. Встановлено, що в діапазоні температур 1143-1198 К відбуваються реакції відновлення, якщо суміш водню та монооксиду вуглецю додається до природного газу у кількості 15 об %.

Influence of the ignition system parameters on the ecological indicators of the automobile gas-fueled engine

The structure of the automobile service, since the beginning of the independence of Ukraine, has changed acutely. The number of private vehicles, the quality of service of which depends on the owner only, has increased.

Application of CFD for interior flow analysis influenced by exterior conditions

The aim of the paper is the presentation of application CFD analisys for interior flows in chimneys and flats in a building. It is a summary of a case study of fatal intoxication by carbon monoxide coming from a gas heater of flowing water at a bathroom. That kind of accidents mostly happens due to problems with ventilation and very popular old construction gas water heaters. Closed, airtight windows are the main causes of the production of carbon monoxide but sometimes wrong construction of the chimney outlets versus the roof shape causes the backdraught of combustion products.

Окиснення моноксиду вуглецю з використанням кобальтових каталізаторів: короткий огляд

Розглянуто методи приготування і основні характеристики відомих каталізаторів для окиснення мон оксиду вуглецю. В табличній формі приведено короткий огляд літератури основних металовмісних каталізаторів (головним чином, кобальтових) для реакцій окиснення СО.