Адсорбція олігомерних пероксидів на аеросилі і оксиді магнію та їхня поведінка на межі розділу фаз вода - повітря

2021;
: сс. 47 - 52
1
Ivan Franko National University of Lviv
2
Ivan Franko National University of Lviv

Вивчено адсорбцію олігомерного пероксиду себацинової кислоти на аеросилах та дисперсному оксиді магнію. Знайдено параметри адсорбційного процесу. Показано, що адсорбція здійснюється внаслідок утворення водневих зв’язків поверхневих ОН– груп адсорбентів та пероксидними групами. Процес адсорбції подібний до поведінки пероксидних сполук на межі поділу фаз вода – повітря. Вивчено особливості формування мономолекулярних плівок олігомерних пероксидів на водній поверхні. Встановлено, що числові значення площ, екстрапольовані на нульовий тиск (S0), залежать від природи розчинника, який застосовували для нанесення пероксиду на межу розділу фаз. Моношари досліджуваних олігомерних пероксидів належать до конденсованого типу. Вивчено термічний розклад олігомерного пероксиду та його дипероксидного та монопероксидного аналогів. Показано, що сумарні константи швидкості термодеструкції k для олігомерного пероксиду вищі, у порівнянні з ди- та монопероксидними аналогами. Між числовими значеннями S0 та константами термічного розкладу k олігопероксиду існує кореляційна залежність. Чим менше значення S0, тим вище значення k. При перенесенні розчину олігомерного пероксиду в органічному розчиннику на межу розділу фаз конформаційний стан макромолекули зберігається, що впливає на чисельні значення величин k.

 1. Voronov S., Varvarenko S.: Peroxidovmisni Makromolekuly na Mezhi Rozdilu Phaz. Lviv Polytech. Publ. House, Lviv 2011.
 2. Yaremenko I., Vil V., Demchuk D. et al.: Beilstein J. Org. Chem., 2016, 12, 1647. https://doi.org/10.3762/bjoc.12.162
 3. Antonovskii V., Khursan S.: Russ. Chem. Rev., 2003, 72, 939. https://doi.org/10.1070/RC2003v072n11ABEH000749
 4. Jiang O., Li J., Zhang D. et al.: Polym. Chem., 2017, 8, 4428. https://doi.org/10.1039/C7PY00844A
 5. Dutka V., Aksimentyeva O., Oshshapovska N. et al.: Colloid. Interface., 2019, 3, 13. https://doi.org/10.3390/colloids3010013
 6. Nedilko S.: Acta Phys. Pol. A, 2018, 133, 829. https://doi.org/10.12693/APhysPolA.133.829
 7. Berlin A.: Polymernye Kompozitnye Materialy: Stryktura, Tehnologia. St. Petersburg 2011.
 8. Katz H., Milewski V.: Handbook of Fillers and Reinforcements for Plastics. Utility Reserch Co, Montclair Nrw Jersey, London, Toronto, Melbourne 1979.
 9. Sun W.: RSC. Adv., 2016, 6, 42084. https://doi.org/10.1039/C6RA02607A
 10. Dutka V., Kovalskiy Ya., Dutka Yu.: Ukr. Khim. Zh., 2016, 82, 122.
 11. Dutka V.: Polymernyi Zh., 2013, 35, 134.
 12.  Dutka V., Kovalskiy Ya., Dutka Yu.: Polymernyi Zh., 2014, 36, 207.
 13.  Dutka V.: Polymernyi Zh., 2011, 33, 276.
 14. Dutka V.: Polymernyi Zh., 2010, 32, 166.
 15. Dutka V., Aksimentyeva O., Kovalskyi Ya., Halechko H.: XIV Ukr. Conf. on Macromolecules. Ukraine, Kyiv 2018, 103.
 16. Ostapovich B., Hertsik O., Kovalychyn Ya.: Laboratorni Roboty z Khimii Vysokomolekularnych Spolyk. Vyd-vo Lviv. Univ., Lviv 2019.
 17. Dutka V., Midyna G., Dutka Yu., Palchikova E.: Russ. J. Gen. Chem., 2015. 85, 2703. https://doi.org/10.1134/S1070363215120063
 18. Dutka V., Midyana G., Pal’chikova E., Dutka Yu.: Russ. J. Gen. Chem., 2018, 88, 632. https://doi.org/10.1134/S1070363218040047
 19. Antonovskii V., Buzulanova M.: Analitichskaya Khimia Organicheskikh Peroksidnykh Soedinenii: Khimia, Moskva 1978.
 20. Weissberger A., Proscauer E., Riddick J., Toops E.: Technics of Organic Chemistry, vol. 7. Organic Solvents: Physical Properties and Methods of Purification. Wiley, New York 1955.
 21. Gordon A., Ford R.: A Handbook of Practical Data, Techniques, and Reference. Wiley, New York 1972.
 22. Mottola M., Caruso B., Perilo M.: Sci. Rep., 2019, 9, 2259. https://doi.org/10.1038/s41598-019-38674-9
 23.  Wales D., Kitchen J.: Chem. Central J., 2016, 10, 72. https://doi.org/10.1186/s13065-016-0224-6
 24. Scholl F., Coseli L.: Colloid Surface B, 2014, 126, 232. https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2014.12.033
 25. Bezkrovnaya O., Mchedlov-Petrosyan N., Vodolazkaya N. et al.: Russ. J. Appl. Chem., 2008, 81, 696. https://doi.org/10.1134/S1070427208040253
 26. Roberts G. (Ed.): Langmuir Blodgett Films. Springer 2013. https://doi.org/10.1007/978-1-4899-3716-2
 27. Antonovskii V., Khursan S.: Phyzicheskaia Khimia Organicheskykh Peroxidov. Аkademkniga, Moskva 2003.