Випуск 15, Номер 3, 2021

У цьому номері

(20 статей)
Lyubov Patrylak, Oleksandra Pertko, Yuliya Voloshyna, Anzhela Yakovenko, Volodymyr Povazhnyi, Oleksandr Melnychuk, Kostyantyn Zlochevskyi
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht15.03.330
cc. 330–335
Svitlana Prudius, Natalia Hes, Volodymyr Trachevskiy, Oleg Khyzhun, Volodymyr Brei
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht15.03.336
cc. 336–342
Анатолій Лудин, Володимир Реутський, Віктор Реутський , Юрій Гринчук
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht15.03.352
cc. 352–358
Aldan Imangazy, Gaukhar Smagulova, Bayan Kaidar, Zulkhair Mansurov, Almagul Kerimkulova, Kuanysh Umbetkaliev, Anvar Zakhidov, Pavel Vorobyev, Talkybek Jumadilov
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht15.03.403
cc. 403–407
О. Б. Гринишин, М.І. Донченко, Ю. Я. Хлібишин, Olha Poliak
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht15.03.438
cc. 438–442
К. І. Блажівський, В. Й. Скорохода
cc. І–ІІІ