Дослідження захисних властивостей та спектральний аналіз нітроген- та оксигенвмісних інгібіторів корозії нафтового обладнання

Authors: 

Arkadiusz Gajek, Tadeusz Zakroczymski, Victoria Romanchuk and Petro Topilnytsky

Гравіметричними та потенціометричними методами визначено захисні властивості шести інгібіторів корозії на базі імідазолінів, амідів, амінів та естерів. Досліджено вплив розчинника інгібітора на його захисні властивості. Встановлено залежність захисного ефекту інгібітора від вмісту нітрогену та функціональних груп. Вибрано найбільш ефективні інгібітори і наведено їх ІЧ-спектри.

[1] Topilnytsky P.:  Chem. & Chem. Techn., 2007, 1, 45. 
[2] Pinchuk S., Gubenko S. and Belaya E.: Chem. & Chem. Techn., 2010, 4, 151.
[3] Topilnytsky P. and Romanchuk V.: Chem. & Chem. Techn., 2010, 4, 225. 
[4] Romanchuk V. and Topilnytsky P.: Pat. Ukr. 64703, Publ. Nov. 10, 2011.
[5] Romanchuk V. and Topilnitsky P.: Visnyk Nats. Univ. “Lvivska Polytechnica”, 2010, 667, 103.
[6] Rosenfield I.: Inhibitory Corosii. Khimiya, Moskwa 1977.
[7] Pentin Yu. and Vilkov L.: Phizicheskie Metody Issledovaniya v Khimii. Mir, Moskwa 2003. 
[8] Mironov V. and Yankovsky S. (Eds.): Spectroscopiya v Organicheskoi Khimii. Khimiya, Moskwa 1985.
[9] Romanchuk V., Topilnitsky P. and Litvin B.: Pat. Ukr. 63981, Publ. Oct. 25, 2011.
[10] Romanchuk V., Bratychak M., Topilnitsky P. and Litvin B.: Pat. Ukr. 63980, Publ. Oct. 25, 2011.