Вплив природи силікатного модифікатора на структуру і властивості полікапроаміду

Автори: 
Volodymyr Levytskyj, Victoria Kochubei and Andrij Gancho

Встановлено вплив природи і кількості нанорозмірного полівінілпіролідон-силікатного модифікатора, одержаного внаслідок сумісного золь-гель переходу, на характер надмолекулярных структур, фізико-механічні и теплофізичні властивості полікапроаміду. Показано, що модифікатор значно підвищує ступінь кристалічності полімеру і, як наслідок, міцність під час розривання, поверхневу твердість і теплостійкість композиту.

[1] Joseph H.: Polymer Nanocomposites – Processing, Characterizations and Applications. The McGraw-Hill, New York 2006.
[2] Suresh G.: Processing and Properties of Nanocomposites. World Scientific, Singapore 2007.
[3] Guozhong C.: Nanostructures and Nanomaterials. Synthesis, Properties and Applications. Mperial college press, London 2004.
[4] Levytskyj V., Gancho А. and Suberlyak О.: Pat. Ukr. 201009105, Publ. Oct. 25, 2011.
[5] Gancho A. and Levytskyj V. Vopr. Khimii i Khim. Techn., 2010, 6, 55.
[6] Gancho A. and Levytskyj V.: Shidno-Europ. Zh. Peredovyh Techn., 2011, 52, 27.
[7] Penel-Pierron L., Seguela R., Lefebure J.-M., et. al.: Polym. Sci., 2001, 39, 1224.
[8] Usuki A., Kojima Y., Kawasumi M. and Okada A.: Mater. Res., 1993, 8, 1179.
[9] Rabiej M. and Rabiej S.: Analiza rentgenowskich krywych dyfrakcyjnych polymerów za pomoca programu komputerowego WAXSFIT. Bielsko-Biała, Warszawa 2006.