Випуск 7, Номер 3, 2013

У цьому номері

(20 статей)
Oleg Figovsky, Dmitry Pashin, Zufar Khalitov, Diana Valeeva and Andrey Chkanov
Marina Ramos, Ana Beltran, Arancha Valdes, Mercedes Peltzer, Alfonso Jimenez, Maria Garrigos and Gennady Zaikov
Georgiy Lisachuk, Olena Fedorenko, Oleg Pitak, Lyubov Bilostotska, Yulia Trusova, Lyudmila Pavlova and Kateryna Dajneko
Myroslav Malyovannyi, Galina Sakalova, Natalia Chornomaz and Oleh Nahurskyy