Volume 7, Number 3, 2013

In this Number

(20 papers)

Oksana Yezerska, Tymofiy Kalynyuk and Lyudmula Vronska

Oleg Figovsky, Dmitry Pashin, Zufar Khalitov, Diana Valeeva and Andrey Chkanov

Ananiy Kohut, Andriy Voronov and Stanislav Voronov

Galyna Strap, Olena Astakhova, Olexander Lazorko, Oleh Shyshchak and Michael Bratychak

Oleh Suberlyak, Oleksandr Grytsenko, Krystyna Hischak and Natalia Hnatchuk

Marina Ramos, Ana Beltran, Arancha Valdes, Mercedes Peltzer, Alfonso Jimenez, Maria Garrigos and Gennady Zaikov

Sergei Boichenko, Oksana Vovk and Anna Yakovleva

Mohammad Al-Ameri, Oleh Grynyshyn and Yuriy Khlibyshyn

Serhiy Pysh’yev, Volodymyr Gunka, Olena Astakhova, Yuri Prysiazhnyi and Michael Bratychak

Abdelhak Maghchiche, Abdelkarim Haouam and Barbara Immirzi

Georgiy Lisachuk, Olena Fedorenko, Oleg Pitak, Lyubov Bilostotska, Yulia Trusova, Lyudmila Pavlova and Kateryna Dajneko

Myroslav Malyovannyi, Galina Sakalova, Natalia Chornomaz and Oleh Nahurskyy

Volodymyr Shmalko, Oleg Zelensky and Maryan Rudkevich

Gennady Zaikov and Larisa Madyuskina