Синтез і властивості карбоксилвмісного пер оксидного олігомеру

Автори: 
Bogdana Bashta, Piotr Bruzdziak, Olena Astakhova, Olena Shyshchak and Michael Bratychak

За реакцією пероксидної похідної епоксидної смоли ЕД-24, що містить вільну пероксидну і епоксидну групу, з адипіновою кислотою в присутності бензилтриетиламонію хлористого вивчена можливість синтезу карбоксилвмісного пероксидного олігомеру (КПО). Встановлено вплив кількості каталізатора, температури реакції та тривалості процесу на швидкість вищевказаної реакції. Розраховано ефективні константи швидкості реакції та енергію активації. Запропонована методика синтезу КПО. Структура КПО підтверджена хімічним та ІЧ-спектроскопічним методами дослідження. КПО вивчений як додаток в процесах структурування епокси-олігомерних сумішей на основі епоксидної смоли ЕД-20 і олігоестеракрилату ТГМ-3. З використанням ІЧ-спектроскопії встановлено хімізм процесу структурування епокси-олігомерних сумішей в присутності КПО.

[1] Voronov S. and Samaryk V.: Chem. & Chem. Techn., 2007, 1, 1.
[2] Bratychak M., Chervinskyy T., Gagin M. et. al.: Ukr. Khim. Zh., 2005, 71, 50.
[3] Bratychak M., Nosova N. and Chervinskyy T.: Dopovidi Nats. Acad. Nauk Ukrainy, 2006, 9, 140.
[4] Bratychak M., Chervinskyy T. and Iatsyshyn O.: Dopovidi Nats. Acad. Nauk Ukrainy, 2010, 8, 137.
[5] Bratychak M., Chervinskyy T., Gagin M. et al.: Ukr. Khim. Zh., 2006, 72, 58.
[6] Bratychak M., Chervinskyy T., Shust O. and Shyshchak O.: Chem. & Chem. Techn., 2010, 4, 125.
[7] Bazylyak L., Bratychak M. and Brostow W.: Mater. Res. Innovat., 1999, 3, 132.
[8] Sorokin M and Lialyushko K.: Practikum po Khimii i Technologii Plenkoobrazuyushikh Veshestv. Khimiya, Moskwa 1971.
[9] Antonowsky L. and Buzlanova M.: Analiticheskaya Khimiya Organicheskykh Peroksidnykh Soedineniy. Khimiya, Moskwa 1978.
[10] Ivanov V. (Ed.): Rukovodstvo k Prakticheskym Rabotam po Khimii Polymerov. Izd-vo Leningr. Univ., Leningrad 1982.
[11] Bratychak M., Bashta B., Bruzdziak P. et al.: Chem. & Chem. Techn., 2013, 7, 41.
[12] Bratychak M., Astakhova O., Mykhailiv O.: Chem. & Chem. Techn., 2012, 6, 51.
[13] Ellis B.: Chemistry and Technology of Epoxy Resins. Blackie Academic and Professional, London 1993.