гель-фракція

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ГЕЛЕУТВОРЕННЯ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ ГІДРОГЕЛІВ ПРИ СТРУКТУРУВАННІ ФОРПОЛІМЕРІВ АКРИЛАМІДУ

Наведено  результати  досліджень  утворення  полімерної  матриці  гідрогелю  унаслідок структурування  поліакриламіду  його  реакційноздатним  полімерним  похідним –  полі-N- (гідроксиметил)акриламідом, визначено  зони  оптимальних  умов  синтезу  та  отримано  харак- теристики  гідрогелю  залежно  від  рН-середовища,  концентрації  форполімерів,  співвідно- шення між форполімерами та тривалості синтезу.

Епоксидні композити з натуральним наповнювачем карбонатом кальцію. 1. Одержання епоксидних композитів у присутності монопероксидної похідної епоксидної смоли epidian-6

Вивчені фізико-механічні властивості зразків на основі наповнених епокси-олігоестерних сумішей, що складаються із промислової епоксидної смоли Epidian-5 та олігоестеракрилату TGM-3 і містять монопероксидну похідну епоксидної смоли Epidian-6 (PO. Як мінеральний наповнювач використано CaCO3, затвердни ком сумішей слугував поліетиленполіамін. Встановлено вплив РО і CaCO3 на вміст гель-фракцій та фізико-механічні властивості виробу. З використанням скануючої електронної мікроскопії показана морфологія отриманих зразків.

Формування тонких шарів реакційноздатних кополімерів на планарних поверхнях

The processes of receiving and the properties of thin polymer pellicles of network structure on the basis of reactionary copolymers were researched. It was shown that the cross linked network structures are formed as a result of the reactions of peroxide groups presented in polymer structure as well as due to the interactions of anhydride groups with bifunctional alcohols. The optimal conditions and component correlation for the formation of network three-dimensional structures with high linking level were determined.

Структурування епокси-олігоестерних сумішей в присутності модифікованого адипіновою кислотою дигліциділового етеру діоксидифенілпропану

Вивчено структурування епоси-олігоестерних сумішей, що складаються із діанової епоксидної смоли ED-20 і олігоестеракрилату TGM-3 в присутності модифікованого адипіновою кислотою дигліциділового етеру діоксидифенілпропану (ДЕДФП). Структурування проводили як за кімнатної температури, так і за нагрівання при 383, 403 або 423 К з використанням як затвердни поліетиленполіаміну. Наведена методика синтезу ДЕДФП. Контроль за структурними змінами в процесі формування полімерних плівок проводили за визначенням їх твердості та вмісту гель-фракцій.

Cross-linking of Epoxy-Oligoesteric Mixtures in the Presence of Fluorine-Containing Epoxy Resins

Cross-linking of epoxy-oligomeric mixtures based on ED-20 industrial epoxy dianic resin and TGM-3 oligoesteracrylate in the presence of fluorine-containing peroxy oligomers has been studied. Oligomers used for the cross-linking have been obtained via chemical modification of peroxy derivative of ED-24 epoxy resin with alcohols-telomers by general formula HOCH2–(CF2–CF2)nH, where n is 3 or 4. The thermal stability of peroxy groups in the initial material, fluorine-containing peroxy oligomers and stability of cross-linked films have been examined using derivatographic methods.

Chemical Modification of ED-24 Epoxy Resin Peroxy Derivative by C9H4F16O Fluorine-Containing Alcohol-Telomer

The possibility of chemical modification of ED-24 epoxy resin peroxy derivative (PDER) by C9H4F16O fluorine-containing alcohol-telomer (FAT-C9) has been shown using 18-Crown and ZnCl2 catalytic system. The effect of catalyst amount, temperature and process time on the reaction rate has been studied. New peroxy oligomer containing fluorine atoms (FPO) has been synthesized and characterized. The FPO structure has been confirmed by IR-spectroscopy.

Chemical Modification of Dianic Epoxy Resin by Fluorine-Containing Alcohols

New epoxy resins with fluorine atoms have been synthesized via chemical modification of dianic epoxy resin with fluorine-containing alhocols-telomers C7, C9 and C13, using benzyltriethylammonium chloride and KOH as a catalyst system. Their characteristics have been examined. The structure of synthesized products has been confirmed by IR-spectroscopy. It has been shown that new epoxy resins may be used as active plasticizers for industrial epoxy resin.

Структурування епокси-олігоестерних сумішей в присутності карбоксилвмісної епоксидної похідної смоли ЕД-24

Вивчено структурування за кімнатної температури і при нагріванні до 383, 403 або 423 К впродовж 15, 30, 45, 60 і 75 хв. епокси-олігоестерних сумішей, що складаються з промислової епоксидної смоли ЕД-20, олігоестеракрилату ТГМ-3 і карбоксилвмісної похідної епоксидної смоли ЕД-24 (КПЕС) в присутності поліетиленполіаміну. Встановлено вплив складу суміші, температури і тривалості структурування на вміст гель-фракції в зразках та твердість полімерних плівок. З використанням ІЧ спектроскопії встановлено хімізм утворення просторовозшитих структур.

Феноло-формальдегідні смоли новолачного типу із бічними ненасиченими зв’язками

Вивчена, в присутності гідроксиду калію, реакція взаємодії новолачної феноло-формальдегідної смоли з гліцидилметакрилатом та запропонована методика синтезу феноло-формальдегідної смоли, яка містить бічні ненасичені зв’язки. Розраховані ефективні швидкості та енергія активації такої реакції. Структура синтезованої смоли підтверджена ІЧ- спектроскопічними методами дослідження. Показана можливість використання такої смоли як активного компоненту полімерних сумішей на основі промислової епоксидної смоли ЕД-20, її пероксидної похідної (ПО) та олігоестеракрилату ТГМ-3.

Chemical Modification of ED-24 Epoxy Resin by Adipic Acid

The possibility of epoxy resin carboxy-containing derivative (CDER) obtaining has been studied on the basis of dianic epoxy resin ED-24 and adipic acid (AA). The synthesized CDER contains epoxy and carboxy groups at the same time. Used catalysts were benzyltriethylammonium chloride (BTEACh); 1,4-diazobicyclo[2,2,2]octane; N,N-dimethylaminopyridine; 18-Crown-6, potassium hydroxide, triethylamine and 18-Crown-6+ZnCl2 catalytic system. The effect of the catalyst nature and amount, reagents ratio, process temperature and time on the reaction proceeding between ED-24 and AA has been determined.