Неізоціанатні" полігідроксиуретани на основі сировини рослинного походження

Автори: 
Arnold Karateev, Denis Litvinov and Olesya Kalkamanova

Cинтезовано нові “неізоціанатні” полігідроксиуретани (ПГУ) на основі фурфурилоксипропілциклокарбонату (ФОПЦК) - продукту перероблення відновлюваної сировини. Методом інфрачервоної спектроскопії досліджено реакцію уретаноутворення. Методом диференційно- скануючої калориметрії вивчена кінетика реакцій утворення ПГУ: реакція уретаноутворення і реакція Дільса-Альдера. Показана можливість полімеризації похідних ФОПЦК у присутності комплексного онієвого каталізатора. Одержано як термооборотні, так і термонеоборотні сітчасті ПГУ.

[1] Demirbas A.: Energy Sources A, 2010, 32, 1.
[2] Ali S., Selen G., Burzin U. et al.: Energy Conversion and Management, 2010, 51, 612. 
[3] Chareonlimkun A., Champreda V., Shotipruk A. et al.: Biores. Techn., 2010, 101, 4179.
[4] Selhan K., Thallada B., Akinori M. et. al.: Fuel, 2005, 84, 875. 
[5] Boisena A., Christensena T., Fub W. et al.: Chem. Eng. Res. & Design, 2009, 87, 1318.
[6] Shapovalov L., Figovskiy O. and Kudryavsev B.: Voprosy Khimii i Khim. Techn., 2004, 1, 231. 
[7] Yoxi H., Lijun O., Yusheng Q. et al.: Macromolecules, 2009, 42, 9251.
[8] Dean C.: Progr. Org. Coat., 2003, 47, 77. 
[9] Takeshi E.: Prepr. Pap.-Am. Chem. Soc., Div. Fuel Chem, 2004, 49, 112.
[10] Litvinov D.: PhD thesis, National Technical University “KPI”, Kyiv 2011.
[11] Gandini A., Coelho D. and Armando J.: Eur. Polym. J., 2008, 4, 4029. 
[12] Aliev Z., Karateev A. and Atovmian L.: Koordin. Khimia, 1988, 14, 530.
[13] Aliev Z., Karateev A. and Atovmian L.: ibid, 111.
[14] Bernstein V. and Egorov V.: Differentsialnaya Scaniruushaya Kalorimetria v Physicheskoi Khimii Polymerov. Khimiya, Leningrad 1990. 
[15] Kramarenko V.: Ukr. Khim. Zh., 2007, 73, 58.