Аналіз особливостей структуроутворення при гідратації тампонажного цементу з добавками цеолітового туфу і метакаоліну

Автори: 
Khrystyna Sobol, Zinoviy Blikharskyy, Nadiya Petrovska and Volodymyr Terlyha

Проведено дослідження процесів структуроутворення тампонажного каменю з використанням рентгено-фазового, електронно-мікроскопічного та дифференціально-термічного аналізів. З використанням модельних систем встановлено вплив активних мінеральних добавок метакаоліну та цеоліту на властивості тампонажного розчину та їх взаємодію з портландцементними мінералами.

[1] Erik B. and Guillot D.: Well Cementing, 2nd edn. Schlumberger Educational Services, 2006. 
[2] Terlyha V., Sobol Kh. and Tershak B.: 18h Int. Conf. on Building Mat., Germany, Weimar 2012, 0811.
[3] Sobol Kh., Sanitskiy M., Petrovska N. and Terlyha V.: Pat. UA 2012 02823, Publ. Sept. 25, 2012. 
[4] Franus W.: Zastosowanie Zeolitow Wytworzonych z Popiolow Lotnych do Usuwania Zanieczyszcen z Wody i Sciekow. Polska Akademia Nauk, Lublin 2012.
[5] Stevulova N. and Mezencevova A.: Szesyty Nauk. Politechn. Rzesowskiej, Budown. i Inz. Srodowiska, 2004, 37, 407.