Механізм термічної підготовки газового вугілля в електромагнітному полі

Authors: 

Anatoly Starovoit, Michael Chemerinskii and Eugene Malyi

Розглянуто будову макромолекули вітрену малометаморфізованого вугілля. Наведено механізм термічної підготовки в електромагнітному полі газового вугілля.

[1] Van-Krevelen D. and Shuer G.: Nauka ob Ugle. Gostechizdat, Moskwa 1960.
[2] Radenovich A.: Kem. Ind., 2006, 55, 311.
[3] Gryaznov N.: Piroliz Uglej v Processe Koksovaniya. Metallurgiya, Moskwa 1983.
[4] Starovoit A., Malyi E. and Chemerinskii M.: Uglekhim. Zh., 2012, 1-2, 14. 
[5] Pasunkov V. and Sorokin V.: Materialy Elektronnoi Tekhniki. Vyshaya schkola, Moskwa 1986.
[6] Knyazhevskaya G., Firsova M. and Kilkeev R.: Vysokochastotnyi Nagrev Dielektricheskikh Materialov. Mashinostroenie, Moskwa 1989.
[7] Tareev B.: Fizika Dielektricheskikh Materialov. Energoizdat, Moskwa 1982.
[8] Slobodskoi S. and Krukovskii A.: Proizvodstvo Koksa, 1973, 2, 47.
[9] Orechkin D.: Sborn. trudov Vostochno-Sibirskogo filiala ANSSSR, 1955, 3, 105.
[10] Rakovskii V., Kaganovych F. and Novichkova E.: Khimiya Pirogennykh Processov. Nauka, Moskwa 1959.
[11] Rebinder P.: Poverhnostnye Yavleniya v Dispersnykh Sistemakh. Nauka, Moskwa 1979.
[12] Kukharenko T.: Khimiya i Henesis Iskopaemykh Uglei. Gosgortechizdat, Moskwa 1960.
[13] Starovoit A., Malyi E. and Chemerinskii M.: Chernaya Metallurgia, 2009, 5, 21.
[14] Starovoit A., Malyi E. and Chemerinskii M.: Koks i Khimiya, 2012, 12, 8.
[15] Aronov S., Sklyar M. and Tyutyunikov Yu.: Kompleksnaya Khimiko-Technologicheskaya Pererabotka Uglei. Tekhnika, Kiev 1968.