Спектрофотометричне визначення рутенію з використанням його каталітичної активності на окиснення гексацианоферрата(ii) періодатним йоном в зразках води

2019;
: cc. 275 - 279
1
G.L.A. University
2
Department of Chemistry, G.L.A. University, Mathura, U.P., India
3
Deen Dayal Upadhyaya Gorakhpur University
4
Department of Chemistry, Lucknow University, Lucknow, 226001, U.P. India

Для визначення рутенію(III) на мікрорівні застосовано каталітичний ефект хлориду рутенію на зовнішнє перенесення електронів гексаціаноферрату(II) періодатним йоном у водному лужному середовищі. Встановлено оптимальні умови реакції та необхідний час. Лінійна залежність між поглинальною здатністю та концентрацією Ru(III) використана для визначення слідів Ru(III). Показано, що додавання інтерферентних йонів (в концентраціях, до 71 разів вищих за концентрацію Ru) істотно не впливає на каталітичну активність Ru(III) при окисненні гексаціаноферрату(II) періодатним йоном. Поліамінокарбоксилати пригнічують його каталітичну здатність до максимального значення, якщо допустима межа є більшою за 14,29. Враховуючи відтворюваність, стабільність та селективность цього методу, запропоновано використовувати його для різних типів зразків води для визначення рутенію(III) на мікрорівні.

[1] Balcerzak M.: Rev. Anal. Chem., 2002, 32, 181. https://doi.org/10.1080/10408340290765524
https://doi.org/10.1080/10408340290765524

[2] Druskovic V., Vojkovic V., Jelic T.: Croatica Chem. Acta, 2005, 78, 617.

[3] Berggren K., Steinberg T., Lauber W. et al.: Anal. Biochem., 1999, 276, 129. https://doi.org/10.1006/abio.1999.4364
https://doi.org/10.1006/abio.1999.4364

[4] Lindino C., Bulhoes L.: J. Braz. Chem. Soc., 2004, 15, 178. https://doi.org/10.1590/S0103-50532004000200004
https://doi.org/10.1590/S0103-50532004000200004

[5] Alarfa N., El-Razeq S.: J. Pharm. Biomed. Anal., 2006, 41, 1423. https://doi.org/10.1016/j.jpba.2006.03.011
https://doi.org/10.1016/j.jpba.2006.03.011

[6] Zhou Z., Zhang I.: Adv. Mater. Res., 2013, 602-604, 1289. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.602-604.1289
https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.602-604.1289

[7] Zhou Z., Zhang I.: Appl. Mechanics Mater., 2012, 217-219, 2397. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.217-219.2397
https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.217-219.2397

[8] Byadagi K., Nandibewoor S., Chimatadar S.: Acta Chim. Slov., 2013, 60, 617.

[9] Sharanabasamma K., Angadi A., Tuwar S.: The Open Catal. J., 2011, 4, 1. https://doi.org/10.2174/1876214X01104010001
https://doi.org/10.2174/1876214X01104010001

[10] Keyvanfard M.: World Acad. Sci. Eng. Tech. 2008, 43.

[11] Hosamani R., Nandibewoor S.: J. Chem. Sci., 2009, 121, 275. https://doi.org/10.1007/s12039-009-0030-y
https://doi.org/10.1007/s12039-009-0030-y

[12] Srivastava S., Chaudhary L., Singh K.: Int. J. Res. in Phys. Chem., 2012, 2, 6.

[13] Babasaheb D., Bhosale A., Gokavib G.: Adv. Appl. Sci. Res. 2012, 3, 785.

[14] Mishra K., Chaturvedi R., Shukla M.: Ind. J. Chem. 2010, 49A, 185.

[15] Kumar A., Reddy P., Reddy V.: Int. J. ChemTech. Res., 2013, 5, 1442.
https://doi.org/10.1155/2013/808764

[16] Ritika M., Barhate V.: Int. J. ChemTech. Res., 2013, 5, 1578.

[17] Sateesh B., Shastry V., Shashidhar S., Manoj K.: Int. J. Chem. Sci., 2014, 14, 1109.

[18] Fawaz A.: J. Chem. Sci., 2016, 128, 733. https://doi.org/10.1007/s12039-016-1067-3
https://doi.org/10.1007/s12039-016-1067-3

[19] Gorakh S., Antonio D., Jyoti G. et al.: Chem. Commun., 2013, 49, 11533. https://doi.org/10.1039/c3cc46239k
https://doi.org/10.1039/c3cc46239k

[20] Lakomska I., Fandzloch M., Muziol T. et al.: Dalton Trans., 2013, 42, 6219. https://doi.org/10.1039/c2dt32216a
https://doi.org/10.1039/c2dt32216a

[21] Sharma A., Gangrade, Bakshi D., John J.: Int. J. ChemTech. Res., 2014, 4, 828.

[22] Schoekel A., Melke J., Burns M. et al.: J. Power Sources, 2016, 301, 210. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2015.09.119
https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2015.09.119

[23] Hsieh Y., Zang Y., Su D. et al.: Nat. Commun., 2013, 2466. https://doi.org/10.1038/ncomms3466
https://doi.org/10.1038/ncomms3466

[24] Messori L., Camarri M., Ferraro T. et al.: A.C.S. Med. Chem. Lett., 2013, 4, 1124. https://doi.org/10.1021/ml400390c
https://doi.org/10.1021/ml400390c

[25] Brunken S., Kratzig A., Bogdanoff P. et al.: Thin Solid Films, 2013, 527, 16. https://doi.org/10.1016/j.tsf.2012.12.037
https://doi.org/10.1016/j.tsf.2012.12.037

[26] Madan P., Barhate V.: Int. J. Sci. Res., 2016, 5, 778.

[27] Shelar S., Bhor R., Anuse M., Naval R.: Sep. Sci. Tech., 2015, 50, 1190. https://doi.org/10.1080/01496395.2014.983245
https://doi.org/10.1080/01496395.2014.983245

[28] Prasad S., Naik R., Srivastava A.: Spectrochim. Acta A, 2008, 69, 193. https://doi.org/10.1016/j.saa.2007.03.030
https://doi.org/10.1016/j.saa.2007.03.030

[29] Naik R., Srivastava A., Prasad S.: Spectrochim. Acta A, 2008, 70, 958. https://doi.org/10.1016/j.saa.2007.10.011
https://doi.org/10.1016/j.saa.2007.10.011

[30] Zhou Z., Zhang L.: Appl. Mech. Mater., 2012, 204-208, 4067.
https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.204-208.4067

[31] Sreekanth B., Jonnalagadda, Brijesh P.: Anal. Lett., 2011, 1868.

[32] Jonnalagadda S., Chinake C., Love I.: Fresenius Anal. Chem., 1994, 349, 829. https://doi.org/10.1007/BF00323114
https://doi.org/10.1007/BF00323114

[33] Keyvanfard M., Rezaei B.: Can. J. Anal. Sci. Spectrosc., 2005, 50, 221.

[34] Crouch S., Scheeline A., Kirkor E.: Anal. Chem., 2000, 72, 53. https://doi.org/10.1021/a1000004b
https://doi.org/10.1021/a1000004b

[35] Prasad S.: Asian J. Chem., 2002, 14, 799.

[36] Prasad K., Rao N.: React. Kinet. Catal. Lett., 1995, 56, 273. https://doi.org/10.1007/BF02076032
https://doi.org/10.1007/BF02076032

[37] Khayamian T., Ensafi A., Atabati M.: Anal. Lett., 2002, 35, 2039. https://doi.org/10.1081/AL-120014292
https://doi.org/10.1081/AL-120014292

[38] Bhagwat V., Vijay R., Jonnalagadda S., Pare B.: Indian J. Chem. Technol., 2006, 13, 644.

[39] Naik R., Srivastava A., Asthana A.: J. Iran. Chem. Soc., 2008, 5, 29. https://doi.org/10.1007/BF03245812
https://doi.org/10.1007/BF03245812