Синтез і дослідження реактивації фосфорильованої холінестерази четвертинними солями піридиній-альдоксиму

Authors: 

Ludmila Bobkova

State Institution “Institute of Pharmacology and Toxicology of National Academy of Sciences of Ukraine”, 14, Eugene Potie str., 03680 Kyiv, Ukraine; ift-bobkova@rambler.ru

Вивчена взаємодія піридин-4(-3,-2)альдоксиму із 3-бром-N,N,N-тріалкіл-2-оксо(-гідроксіміно)-1-пропанамоній броміду. Склад і структура синтезованих сполук 4(-2,-3)-(гідроксімінометил)-1-[(2-оксо(гідроксіміно)-3-тріалкіламоній)пропіл)]піридиній дибромідів встановлені з використанням елементного аналізу, фізичних та хімічних методів. Синтезовані сполуки випробувані на їх активність як реактиватори фосфорильованої ацетилхолінестерази. З використанням молекулярних фрагментів (оксимна група, 3-бром-N,N,N-тріметил(або тріетил)амоній(або N-метилморфоліній)-2-оксо(або 2-гідроксіміно)пропан броміди), отримані нові реактиватори холінестерази в ряду солей піридину.

[1] Mars T.: Pharmacol. Ther., 1993, 58, 51.
[2] Bajar J.: Adv. Clin. Chem., 2004, 38, 151. 
[3] Buriak V., Zopia B. et al.: Nats. Nauk.-Techn. Conf., Ukraine, Lviv 2008, 191.
[4] Musilek K., Kuca K., Jun D. et al.: Curr. Org., 2007, 11, 229.
[5] Kuca K., Bielavsky J., Cabal J. et al.: Tetrahedron Lett., 2003,44, 3123.
[6] Musilek K., Jun D., Cabal J. et al.: J. Med. Chem., 2007, 50, 5514.
[7] Cabell L.: Pat. US 2009/0281144 A1, Publ. Nov. 12, 2009.
[8] Musilek K., Kuca K. and Jun D.: Bioorg. Med. Chem. Lett., 2006, 16, 622.
[9] Kuca K., Musilova L., Palecek J. et al.: Molecules, 2009, 14, 4915.
[10] Mercey G., Renou J., Verdelet T. et al.: J. Med. Chem., 2012, 55, 10791.
[11] Acharya J., Rana H. and Kaushik M.: Eur J. Med. Chem., 2011, 46, 3926.
[12] Primozic S., Odzak R., Tomic S. et al.: Med. Chem. Def., 2004, 2, 1.
[13] Reiner E. and Radic Z. Mechanism of Action of Cholinesterase Inhibitors [in:ї E. Giacobini (Ed.), Cholinesterases and Cholinesterase Inhibitors. Martin Dunitz Ltd., London 2000.
[14] Skrinjaric-Spoljar M. and Kralg M.: Arch. Toxicol., 1980, 45, 21.
[15] Gupta B., Sharma R., Singh N. et al.: Arch. Toxicol., 2014, 88, 381.