Дослідження впливу обмеженої розрядності на реалізацію цифрових систем

1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Показано, що у цифрових системах керування існує проблема обмеженої розрядності апаратної частини, яка суттєво впливає на їх синтез та практичну реалізацію. На основі комп’ютерної моделі досліджено вплив обмеженої розрядності задавання параметрів цифрових систем керування на їх поведінку у випадку використання популярних методів дискретизації (підстановки Тастіна, методу відповідності нулів та полюсів) та на форму запису дискретних передатних функцій. Відповідно до результатів комп’ютерного моделювання, підтвер-джено існування впливу обмеженої розрядності на практичну реалізацію цифрових систем керування та запропоновано спосіб часткового зменшення даного впливу.

  1. R. Isermann, Digital Control Systems.  Springer-Verlag, 1981.
  2. C. Kuo Benjamin, Digital Control Systems, Oxford: University Press, 1992.
  3.  G. Arslan, Digital Signal Processing, The University of Texas at Austin, 2007 (http://sig­nal.ece.ute­xas.edu/~ars­lan/courses/dsp/)
  4. I. Selesnick, “Digital Signal Processing”, http://eeweb.poly.edu/iselesni/EL713/zoom/quant.pdf
  5. K. Moudgalya, Digital Control, New York, USA: John Wiley & Sons, Ltd., 2007.
  6. I. Robert, J. Whidborne, Digital Controller Implementation and Fragility: A Modern Perspective, Springer, 2001.
  7. D. McCracken, W. Dorn, Numerical methods and FORTRAN programming: with applications in engineering and science, New York, USA: Wiley, 1964.
  8. G. Forsythe, M. Malcolm, C. Moler, Computer Methods for Mathematical Computations, Englewood Cliffs, New Jersey, USA: Prentice Hall, Inc., 1977.
  9. C. Moler, “Numerical Computing with MATLAB”,– http://www.math­works.com/mo­ler/chap­ters.html, MathWorks, Inc.