Комп’ютеризовані системи дистанційного контролю і діагностики об’єктів електроенергетики

1
Центр досліджень та розвитку нових технологій НАН України
2
Інститут електродинаміки Національної академії наук України
3
Інститут електродинаміки НАН України

Розглянуто особливості побудови та практичного ви­користання комп’ютеризованих систем дистанційного контролю і діагностики об’єктів електроенергетики. Наве­дено структуру інформаційно-вимірювальної системи на основі безпілотного авіаційного комплексу, яка призначена для контролю довколишнього середовища в районах розта­шування теплових та атомних електростанцій. Розглянуто структуру та алгоритми роботи багаторівневої системи моніторингу та діагностики стану обладнання об’єктів електроенергетики, яка може адаптуватися до ієрархії конкретного об’єкта, забезпечуючи глибоку діагностику стану його елементів з урахуванням ступеня критичності дефектів. Запропоновані рішення відрізняються невеликою вартістю, але при цьому високою ефективністю роботи.

  1. V.V. Kuzmin, A.L. Livshits, and V.S. Shpatenko, “Lowcost and energy-saving technologies of turbo­generators reabi­litation – the basis of Ukraine technical reequipment”, Electromechanical and Energy Saving Systems, vol.14, no. 2, pp. 90–92, 2011. (Russian)
  2. S. Babak, “Radiation monitoring of environment using unmanned aerial complex”, The Advanced Science Journal, no. 12, pp. 41–44, 2014.
  3. M. Myslovych and R. Sysak, “On some peculiarities of design of intelligent multi-level systems for technical diagnostics of electric power facilities”, Tekhnichna elektrodynamika, no. 1, pp. 78-85, 2015. (Ukrainian)