Застосування частотного символьного методу для аналізу квадратурного демодулятора телекомунікаційної системи

1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет «Львівська політехніка»
4
Національний університет «Львівська політехніка»

Проаналізовано роботу квадратурного демодулятора сигналів типу QPSK з урахуванням впливу параметрів фільтра нижніх частот. Такий квадратурний демодулятор широко застосовують у сучасних телекомунікаційних системах, тому що на приймальному пункті виникає завдання розділення сигналу QPSK на два сигнали PSK (синфазний і квадратурний) з наступним детектуванням і прийняттям рішення про характер отриманого бінарного сигналу (“одиниця” чи  “ нуль”). Це завдання виконує двоканальний демодулятор приймача окремо для синфазної та квадратурної складової сигналу QPSK. Помилкове рішення може бути прийняте внаслідок впливу паразитних складових сигналу, які діють на входах вирішувальних пристроїв. У середовищі системи UDF MAOPCs (Multivariate Analysis and Optimization of the Parametric Circuits) проаналізовано вплив параметрів вхідних сигналів та параметрів елементів схеми синхронних детекторів на вихідні сигнали синфазного каналу. На прикладі аналізу синхронного детектора показано, що використання частотного символьного методу дає змогу в явному вигляді визначити вплив параметрів вибраних елементів схеми на характеристики функціональних вузлів телекомунікаційної апаратури.

  1. P. Vanassche, G. Gielen, and W. Sansen, Systematic Modeling and Analysis of Telecom Frontends and their Building Blocks. Springer; 2005.
  2. Yu. Shapovalov, B. Mandziy, and S. Mankovsky, “The peculiarities of analysis of linear parametric circuit performed by frequency-symbolic method”, Przeglad Elektrotechniczny, vol. 86, no. 1, pp. 158– 160, 2010.
  3. Yu. Shapovalov, Symbolic analysis of linear electrical circuits in the frequency domain. Fixed and variable parameters. Lviv, Ukraine: Lviv Polytechnic National University, 2014.
  4. L. A. Zadeh, “Frequency Analysis of Variable Networks”, Proc. IRE, vol. 38, no. 3, pp. 291–299, 1950. 
  5. Yu. Shapovalov, B. Mandziy, and D. Bachyk, “The system functions MAOPCs for analysis and optimization of linear periodically time-variable circuits based on the frequency symbolic method”, Przeglad Elektrotechniczny, vol. 91, no. 7, pp. 39– 42, 2015.
  6. Yu. Shapovalov, B. Mandziy, and D.Bachyk, “The determination of power of linear periodically-timevariable circuits in an environment of the system of software functions MAOPCs’, Bulletin of National Technical University of Ukraine. Series Radiotechnique. Radioapparatus design, no. 60, pp. 34– 44, 2015.