Моделювання динамічних режимів двомоторних електроприводів з урахуванням пружності та люфтів механічних перетворювачів

1
Грузинський технічний університет
2
Грузинський технічний університет

Стаття присвячена побудові математичної моделі двомоторного електроприводу з одним регулятором швидкості і двома тиристорними перетворювачами (конвертерами) з урахуванням пружності і люфтів механічних перетворювачів. З використанням методів простору станів сформулювано передавальні функції об’єкту. Запропоновано рекомендації для налаштування регуляторів. За допомогою програми MATLAB отримано динамічні характеристики, що є близькими до оптимальних.

1. V.D. Barishnikov, J.N. Dochviri-Dynamics of two-motor electric drive with a single speed regulator and two tachogenerators // Bulletin of Georgian Academy of Sciences, 1976, № 84(1), pp. 169-172.

2. J.N. Dochviri, O.G. Kervalishvili-Dynamics of two-motor electric drive with  single speed regulator and two thyristor transformers // Bulletin of Georgian Academy of Scien-ces,1978, № 91(2), pp. 421-424.

3. W. Leonhard-Control of Electrical Drives // Springer - Technology & Engineering – 2001, p.460.

4. Yu.A. Bortsov, G.G. Sokolovskii-Automatized electrical drives with elastic connections // St.-Petersburg: Energoatom-izdat,1992, pp.290. 

5. J.N. Dochviri, I.J. Dochviri, N.J. Beradze-Dynamics of control systems of thyristor electric drives with an electric motor excitation control // Journal “Technical Electrodynamics”-Kyiv, Acad. Sci. Ukraine, 2005, №6, pp.30-35.

6. J.N. Dochviri-Optimization of transients in multimotor thyristor electric drives with elastic links for press mechanisms of continuous technological machines // Journal “Russian Electrical Technology”, Moscow, Russian Acad. Sci., 2006, №2, pp.34-42.