Ефективність новітніх вітрогенераторів в реальних умовах

2017;
: c. 9 – 14
https://doi.org/10.23939/jeecs2017.01.009
Надіслано: Березень 03, 2017
Переглянуто: Квітень 25, 2017
Прийнято: Травень 02, 2017

K. Pokrovskyi, O. Mavrin, A. Muzychak. Efficiency of Modern Wind Turbines in Real Conditions. Energy Engineering and Control Systems, 2017, Vol. 3, No. 1, pp. 9 – 14.

1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет «Львівська політехніка»

Проблемою розвитку вітроенергетики в Україні є недостатність доступної інформації про ефективність вітростанцій в реальних умовах застосування через комерціалізацію промислової інформації. З  одного боку це стосується показників вітрових навантажень в ефективних регіонах, з іншого – забезпечення тривалого ліцензованого вимірювання вітрових параметрів в складних за доступом умовах. В роботі наведено результати оцінки економічної ефективності вітроелектростанції з генераторами різної потужності. Показано, що в такий спосіб можна розрахувати необхідні для попереднього аналізу економічної ефективності вітроелектростанції параметри – річне виробництво електроенергії, прибутковість та окупність інвестиції. В результаті проведено оцінку витрат на вітрогенератори та їх монтаж та експлуатацію, оцінено розміри прибутку та терміну окупності. Показано високу ефективність впровадження вітроелектростанцій в умовах Карпатського регіону України за умови детального вибору характеристик вітрогенератора для реальних параметрів вітрових навантажень.

[1] BP Statistical Review of World Energy, June 2016. http://bp.com/statisticalreview.

[2]  Information on the capacity and electricity production of renewable electricity, working on "green" tariff (as of 01/01/2017). http://saee.gov.ua/uk/content/informatsiyni-materialy.(in Ukrainian). 

[3] Pokrovski K., Kuzhelev M. Evaluating the effectiveness of wind power on the basis of data from open sources. // Herald "Lviv Polytechnic" №862 Electricity and electromechanical systems. - Lviv issued. "Lviv Polytechnic" - 2016. p.123-127. (in Ukrainian).

[4]  WPP “Stary Sambir-1” nature does nothing in vain. http://www.uself.com.ua/fileadmin/documents/USELF-Launch_Event_Kozytskyi_eng_140627.pdf.

[5]  Golbert A. "Identifying the problems of integration WPP in power system of Ukraine " - The report for the round table. «New challenges that are associated with the active development of alternative energy. Its place and role in the power system of Ukraine» - Annual Forum "Fuel and Energy Complex of Ukraine: Present and Future» (p.2-3).: http://www.proza.ru/2011/09/19/975.(in Russian).

[6]  Ahmed F. Zobaa, Ramesh C. Bansal. Handbook of Renewable Energy Technology. World Scientific, 2011.

[7]  Gamesa platform catalogue. © Gamesa Electric. August 2016.  www.gamesacorp.com.

[8]  ENERCON product overview. © ENERCON GmbH. August 2016.  www.enercon.de.