продуктивність

Особливості розвитку першого рівня цифрової економіки України

Досліджено особливості розвитку ВЕД, що формують перший рівень цифрової економіки України, в 2012–2021 рр. До 2014 р. телекомунікації переважали інші ВЕД за обсягами реалізації послуг. З 2015 р. найвищі темпи зростання демонструє комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними діяльність, де кількість працівників зросла в 3,49 разу. Упродовж всього періоду витрати на одного працівника були най- вищими у сфері телекомунікацій. Починаючи з 2019 р. ці витрати були найнижчими у сфері комп’ютерного програмування, консультування та пов’язаної з ними діяльності.

Relationship Between Conflict Management Strategies and Economic Growth of Organisation

Conflicts are considered to be the most unpredictable issues in organisations. It is mainly associated with the opposing of ideas and actions which results in causing a hostile state among the members that affects the performance of the organization. Hence, it is imperative for the organization to develop conflict management strategies for avoiding conflicts that can support in its growth. The aim of the following study is to evaluate the relationship between the conflict management strategies and economic growth of the organisation.

Медичні терміни зі соматичними компонентами дерм-, дерма-, дерм(о)-, дермат(о)- та шкіра в сучасній українській мові

У статті проаналізовано українські медичні терміни-композити з міжнародними компонентами дерм-, дерма-, дерм(о)-, дермат(о)- та українським відповідником на позначення соматичного поняття шкіра. Порушено проблему взаємозаміни таких лексем українськими відповідниками. Виявлено їхню продуктивність та мобільність.

Медичні терміни зі соматичними компонентами псих(о)- в сучасній українській мові

У статті розглянуто українські медичні терміни-композити з міжнародними компонентами псих(о)-. Порушено проблему взаємозаміни таких лексем. Виявлено їхню продуктивність і словотвірну мобільність. Перспектива дослідження полягає в тому, що терміни зі соматичними компонентами потребують з’ясування їхньої продуктивності й мобільності.

Медичні терміни з компонентами карді(о)- та серц(е)- у сучасній українській мові

У статті розглянуто українські медичні терміни-композити з міжнародним компонентом карді(о)- й українським відповідником серц(е)-. Порушено проблему взаємозаміни таких лексем. Виявлено їхню продуктивність і словотвірну мобільність. Перспектива статті полягає в тому, що терміни із соматичними компонентами потребують подальшого вивчення щодо з’ясування їхньої продуктивності та мобільності.

Використання кластерного аналізу для виділення експозиційно-орографічних груп ялинових деревостанів українських Карпат

Наведено теоретичні основи та методичні підходи щодо кластерного аналізу гірських ялинових деревостанів Українських Карпат у групи із врахуванням експозе- ційно-орографічних характеристик місць їх розташування та типів лісорослинних умов. За результатами досліджень комплексного впливу груп типів лісорослинних умов та експозиційно-орографічних характеристик схилів проаналізовано особливості росту та встановлено тенденції й закономірності динаміки основних таксаційних показників гірських ялинників Українських Карпат.

Ефективність новітніх вітрогенераторів в реальних умовах

Проблемою розвитку вітроенергетики в Україні є недостатність доступної інформації про ефективність вітростанцій в реальних умовах застосування через комерціалізацію промислової інформації. З  одного боку це стосується показників вітрових навантажень в ефективних регіонах, з іншого – забезпечення тривалого ліцензованого вимірювання вітрових параметрів в складних за доступом умовах. В роботі наведено результати оцінки економічної ефективності вітроелектростанції з генераторами різної потужності.

Каталіз процесу оксихлорування етилену в 1,2-дихлоретан за участю активних центрів CuCl2/CuCl на поверхні γ-Al2O3

На основі рентгеноструктурного аналізу носія γ-Al2O3 і каталізатора CuCl2, CuCl на його поверхні, досліджена будова активних центрів. Показано вплив типу каталізатора на механізм процесу окислювального хлорування етилену. На основі даних мас-спектроскопічного аналізу вивчено різницю в будові активних центрів і механізмі роботи двох каталізаторів нанесеного й просоченого типу CuCl2, CuCl/γ-Al2O3, в процесі окислювального хлорування етилену в 1,2-дихлоретан.