Енергоефективність холодильних ежекторних систем для конденсації рідких вуглеводнів нафтопродуктів

2017;
: с. 37 – 42
https://doi.org/10.23939/jeecs2017.02.037
Надіслано: Вересень 30, 2017
Переглянуто: Жовтень 31, 2017
Прийнято: Листопад 10, 2017

I. Butovskyi, V. Kogut, V. Bushmanov, M. Khmelniuk. Energy efficiency of refrigerating ejector systems for the condensation of oil product liquid hydrocarbons. Energy Eng. Control Syst., 2017, Vol. 3, No. 2, pp. 37 – 42. https://doi.org/10.23939/jeecs2017.02.037

1
Одеська національна академія харчових технологій
2
Одеська національна академія харчових технологій
3
Одеська національна академія харчових технологій
4
Одеська національна академія харчових технологій

Підприємства переробки нафти є найбільшим споживачем паливно-енергетичних ресурсів, теплоенергії та електричної енергії. Ефективність, раціональність їх використання в процесах переробки нафти багато в чому визначається загальною продуктивністю технологічного обладнання. Проте технологічні установки операційних підприємств, як правило, велика потужність, побудована в більшості випадків багато років тому, не відповідають сучасним вимогам до якості продукту, безпеці, рівнем автоматизації управління процесами тощо. Особливість обробки вуглеводневої сировини – технологічні процеси недосконалі. Тому одним із пріоритетних напрямків підвищення ефективності економії енергоносіїв нафтопереробки є максимальне використання відновлення теплоти та оптимізація режимів роботи технологічних установок. У багатьох випадках разом із підвищенням теплової ефективності такого обладнання також вирішуються не менш важливі проблеми: зменшення споживання металу, підвищення надійності та простоти експлуатації. У статті увага зосереджена на використанні холодильних ежекторних систем у вирішенні найважливіших проблем галузі нафтопереробки. Запропоновані системи дозволяють ефективно вирішувати питання економії енергії та раціонального споживання паливно-енергетичних ресурсів підприємств нафтодобувної промисловості. Ці схеми рішень в галузі є пріоритетним напрямом політики економії енергії.

  1. Modeling of technology of trade preparation of oil / N. V. Usheva, A. V. Kravtsov, O. E. Moises, E. A. Kuzmenko//TPU News - 2005. - T. 308, No. 4 - page 127-130. (in Russian)
  2. V. Khmeliyuk, M. Kogut. Questions of safety during the transporting and storage oil products / Proc. of 7th Intern. sci.-techn. conf. "Modern problems of cooling equipment and technology ", Odessa, 2011, page 102. (in Ukrainian)
  3. RND 39.-142-00. A method of calculation of emissions of harmful substances in a circumambient from unorganized sources of the oil and gas equipment.
  4. RND 211.2.02.09-2004. Methodical directions for definition of emissions of pollutants in the atmosphere from reservoirs.
  5. Nysangaliyev A. N., Akhmedzhanov T. K., et al. Assessment of pollution of the atmosphere by gaseous substances from a one point and area sources. - Almaty: Hydrometeorology and ecology, 2001. - No. 3-4. - 177-181 pages. (in Russian)
  6. Patent of Ukraine "Method of hydrocarbon vapor condensation" No. 92548, 26.08.2014 (in Ukrainian)
  7. Patent of Ukraine "Unit for condensation of hydrocarbon vapors in the stream" No. 92555, 26.08.2014 (in Ukrainian)
  8. V. Kogut, I. Butovskyi. Application of ejector heat exchangers in various industries \\ East-European Journal of Advanced Technologies / Kharkiv - 2014 - Issue. 5, V. 1 (71) - p. 51-58
  9. Kogut, V. Application of heat exchange ejector for condensation of vapors of hydrocarbons [Text] / V. Kogut, I. Butovskyi, M. Khmelniuk // IV Intern. Sci. and Techn. Conf. “Kazakhstan-Refrigeration 2014”. Almaty, Kazakhstan, 2014. – P. 5–8.