Випуск 3, Номер 2, 2017

Опубліковано 20.12.2017 р.

У цьому номері

(7 статей)
Єгор Бутовський, Володимир Когут, Володимир Бушманов, Михайло Хмельнюк
DOI: https://doi.org/10.23939/jeecs2017.02.037
с. 37 – 42
Костянтин Покровський, Ольгерд Маврін, Андрій Музичак, Володимир Олійник
DOI: https://doi.org/10.23939/jeecs2017.02.047
с. 47 – 50
Роман Федоришин, Святослав Кльось, Володимир Савицький, Сергій Кріль
DOI: https://doi.org/10.23939/jeecs2017.02.063
c. 63 – 72

До 100-річчя кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій

У 2017 році кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Національного університету «Львівська політехніка» відзначила ювілей – 100 років від дня створення. Заснована ще у 1917 році, вона завжди перебувала на передових позиціях науково-технічного прогресу, будучи потужним науково-освітнім ядром Львівської політехніки, його славою та гордістю.

Про безсумнівні досягнення кафедри в усіх напрямах її діяльності яскраво свідчить навіть сама хронологія видозмін назв кафедри. На початках вона мала назву «Технологічні вимірювання». Тоді її очолював один із фундаторів теорії й практики точних вимірювань професор Роман Віткевич. Згодом кафедра, якою тоді керував професор Микола Шуміловський, отримує найменування «Теплотехнічні вимірювання і прилади». У 1951–1958 роках цей науково-освітній підрозділ входить до складу кафедри «Автоматичні вимірювальні пристрої», якою керував вітчизняний вчений Костянтин Карандєєв, член-кореспондент Академії наук СРСР.

Згодом, відгукуючись на насущні потреби готувати фахівців з автоматизації технологічних процесів, кафедра була реорганізована й отримала назву «Автоматизація виробничих процесів», нею впродовж тривалого часу керував знаний львівський науковець Юрій Сітницький. Саме тоді й була створена її основна лабораторна база та визначено напрямок наукових пошуків її співробітників. Кафедра готувала фахівців у галузі автоматизації та комплексної механізації хіміко-технологічних процесів, автоматизації теплоенергетичних процесів, процесів переробки нафти й газу, їхнього видобування, транспортування та зберігання.

У 1969 році кафедру було перейменовано на «Автоматизація теплових і хімічних процесів». Нею почергово керували Володимир Кос, Едуард Браїлов, а у 1986 році кафедру очолив її нинішній керманич академік Української нафтогазової академії професор Євген Пістун.

Велика заслуга талановитого і дружного колективу кафедри й у тому, що вона виступила ініціатором відкриття в Україні такого перспективного базового напрямку навчання як «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Для цього був розроблений і впроваджений відповідний державний стандарт. Високий авторитет львівських політехніків – фахівців галузі – засвідчує той факт, що тривалий час науково-методичну комісію Міністерства освіти і науки України з цього напряму очолював саме Євген Пістун.

Співробітники кафедри також виступили ініціаторами створення ПрАТ «Інститут енергоаудиту і обліку енергоносіїв», в якому розв’язують вкрай важливі для України завдання з енергозбереження та обліку енергоносіїв. Відтак кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, що має найвищий рівень акредитації, створила знану й авторитетну в науковому середовищі школу, з надр якої вийшла ціла плеяда відомих науковців та інженерів, котрі заклали основи для розвитку сучасних систем автоматизації в енергетиці, хімічній та газовій промисловості України.