Газодинамічні капілярні витратоміри малих і мікровитрат газів

2015;
: c. 117 – 126
https://doi.org/10.23939/jeecs2015.02.117
Надіслано: Листопад 20, 2015
Переглянуто: Грудень 08, 2015
Прийнято: Грудень 15, 2015

I. Stasiuk. Gas Dynamical Capillary Flowmeters of Small and Micro Flowrates of Gases. Energy Eng. Control Syst., 2015, Vol. 1, No. 2, pp. 117 – 126. https://doi.org/10.23939/jeecs2015.02.117

Автори:
1
Інститут гуманітарних і соціальних наук Національний університет «Львівська політехніка»

Обґрунтовано можливість застосування скляних капілярних трубок (КТ) як чутливих елементів малих і мікровитрат газів. На підставі експериментальних досліджень витратних характеристик КТ проаналізовано точність різних аналітичних виразів як рівнянь витрати цих КТ. Показано можливість їхнього застосування як первинних вимірювальних перетворювачів малих і мікровитрат газів без індивідуального градуювання. Наведено результати досліджень динамічних властивостей газодинамічних дросельних витратомірів малих і мікровитрат газів, побудованих на базі скляних КТ, включених у плечі мостової вимірювальної схеми. Проаналізовано вплив різних чинників на динамічні властивості газодинамічних дросельних вимірювальних перетворювачів витрати (ГДВПВ). Наведено рекомендації щодо виконання міждросельних вимірювальних пневматичних камер (ВПК) ГДВПВ для забезпечення необхідних динамічних властивостей таких витратомірів. Описано методику визначення необхідного (з погляду забезпечення заданих динамічних характеристик витратомірів) співвідношення об’ємів ВПК ГДВПВ під час їхнього конструювання.

 1. Kremlevskiy P. P. Flow and Volume Meters. – Leninhrad : Mashynostroenie, 1975. – 776 p. (in Russian)
 2. Dembovskiy V. V. Peculiarities of gas flow in capillary channels // Measurement instrumentation. – 1968. – No. 6. – p. 44–45. (in Russian)
 3. Zaporozhets V. P., Vlasov Yu. D., Lavrov K. G. Design of capillaries applied for dosing small volumes of gases // Measurement instrumentation. – 1974. – No. 5. – p. 27. (in Russian)
 4. Zaporozhets V. P. Metrological peculiarities of capillary method of gas viscosity measurement // Metrology. – 1975. – No. 10. – p. 37–41. (in Russian)
 5. Zalmanzon L. A. Flow-through elements of pneumatic devices for monitoring and control. – M.: Publ. House of AS of USSR, 1961. – 248 p.
  (in Russian)
 6. Stasiuk I. D. Development of gas dynamical capillary transducers of small and micro flowrates of gases: Abstract of Dissertation of Cand. of Techn. Sci.: 05.11.01 / A. Snechkus Kaunas Polytechnic Institute. – Kaunas, 1988. – 17 p. (in Russian)
 7. GOST 1224-71. Thermometric glass. Grades. – Moscow : Publ. House of Standards. (in Russian)
 8. Pistun E. P., Stasiuk I. D., Tepliukh Z. M. Investigation of flowrate curves of capillary elements of measurement instruments // Control and Measurement Instrumentation. – 1985. – Issue 38. – p. 44–46. (in Russian)
 9. Pistun E. P., Stasiuk I. D., Tepliukh Z. M. Definition of flowrate curves of capillary elements // Automation and control and measurement instrumentation in oil-refinery and oil-chemical industry. – 1982. – No. 4. p. 28–30. (in Russian)
 10. Copyright Certificate No. 1278584 (USSR). Device for measurement of small flowrates // E. P. Pistun, I. D. Stasiuk, Bulletin No. 47, 1986. (in Russian)
 11. Pistun E. P., Stasiuk I. D. Investigation of dynamical properties of gas dynamical capillary flowmeters of small and micro flowrates of gases // Methods and Instruments for Quality Control. – 2000. – No. 5. – p. 35–38. (in Ukrainian)