Процес рецензування

Кожний  поданий рукопис до редакції підлягає рецензуванню.

Всі рукописи повинні  відповідати профілю, політиці журналу та мають бути  підготовлені відповідно до вимог журналу. Рукописи перевіряються на плагіат. Неналежним чином підготовлені рукописи будуть відхилені.  

Прийняті для публікації рукописи спрямовуються на рецензію. Кожна стаття рецензується як мінімум двома фахівцями  - з України (один з яких може може бути членом редколегії) і закордонним.

Рецензування проходить у формі «подвійного сліпого рецензування».

При  рецензуванні оцінюються відповідність статті та її назви тематиці журналу, актуальність та науковий рівень, переваги і недоліки, відповідність оформлення статті вимогам редакції.

При наявності однієї негативної рецензії рукопис надсилається ще одному рецензенту. При двох негативних рецензіях рукопис відхиляється редакцією.

Рецензія з висновком (рекомендується без змін, рекомендується з урахуванням зауважень, чи не рекомендується), надається автору статті без підпису рецензента.

Всі спірні питання розглядаються на засіданні редколегії. Рішення про доцільність публікації приймає редакційна колегія голосуванням за більшістю голосів.

Остаточне рішення про публікацію статті приймається головним редактором.

Після того, як рукопис прийнято, він проходить літературне редагування, редагування англійської мови, внесення остаточних поправок авторами.

AttachmentSize
Форма рецензії50.5 KB