Перспективи нафтогазоносності Верхньоюрського комплексу порід зовнішньої зони Передкарпатського прогину

1
ДП “Науканафтогаз”, Відділення “Карпатський центр” ; 1Львівський національний університет імені Івана Франка
2
ДП “Науканафтогаз” НАК “Нафтогаз України”
3
ДП “Науканафтогаз” НАК “Нафтогаз України”, Відділення “Карпатський центр”; Науково-технічна компанія "ДЕПРОІЛ ЛТД"
4
ДП “Науканафтогаз” НАК “Нафтогаз України”, Карпатський центр, м. Львів
5
ДП “Науканафтогаз” НАК “Нафтогаз України”, Карпатський центр, м. Львів

У результаті проведення комплексного аналізу геолого-геофізичних і сейсмічних матеріалів та даних буріння в межах поширення стратиграфічних комплексів верхньої юри визначено регіональні зони розвитку біогермних споруд та охарактеризовано історико-генетичні особливості їх розвитку. На основі аналізу геолого-геофізичних особливостей фацій, пов’язаних з біогермами, та вивчення кернового і промислово-геофізичного матеріалу з утворень верхньої юри Передкарпатського прогину встановлено основні критерії їх нафтогазоносності. Виділено нафтогазоперспективні ділянки.
 

  1. Жабіна Н.М. Оксфордські рифогенні відклади у Передкарпатті // Теоретичні та прикладні аспекти сучасної біостратиграфії фанерозою України. – Київ. – 2003. – С. 84–86.
  2. Irminski W. Gornojurajski kompleks biohermalny w okolicach Niegowonic і Grabovej k.Zawiercia. – Przeglad Geologiczny. – Vol. 43. – № 10. – 1995.
  3. Golonka J., Ross M.I., Scotese C.R. Phanerozoic paleogeographic and paleoclimatic modeling maps. Pangea: global environments and resources. M.17. Canadian Society of Petroleum Geologists. – Calgary, Alberta, Canada, 1994. – P. 1–48.