Палеогідродинамічний чинник у процесі формування покладів вуглеводнів у межах північно-західної частини Зовнішньої зони Передкарпатського прогину

Автори:
1
Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України

Палеогідродинамічні схеми баден-сарматських відкладів північно-західної частини Зовнішньої зони Передкарпатського прогину були побудовані на основі реконструкції палеонапорів підземних вод на елізійних етапах седиментаційного басейну. Результати палеогідродинамічних реконструкцій показали, що більшість розвіданих родовищ газу в регіоні локалізуються в межах виділених зон успадкованих п’єзомінімумів. Співставлення палео- та сучасної гідродинамічної обстановки дає можливість судити про умови утворення покладів.

  1. Бабинец А. Е., Мальская Р. В. Геохимия минерализованных вод Предкарпатья. – Киев: Наук. думка, 1975. – 189 с.
  2. Доленко Г. Н., Бойчевская Л. Т., Килын И. В. и др. Разломная тектоника Предкарпатского и Закарпатского прогибов и ее влияние на распределение залежей нефти и газа. – Киев: Наук. думка, 1976. – 126 с.
  3. Карцев А. А. Гидрогеология нефтяных и газовых месторождений. – М.: Недра, 1972. – 280 с.
  4. Медвідь Г. Б. Гідрогеохімічні особливості нижньосарматських відкладів Зовнішньої зони Передкарпатського прогину / Ресурси природних вод Карпатського регіону (Проблеми охорони та раціонального використання) // Матеріали X міжнар. наук.-практ. конф. Львів, 19-20 травня. Зб. наук. статтей. – Львів, ЛвЦНТЕІ, 2011. – С. 46–51.
  5. Медвідь Г. Б. Деякі аспекти гідродинамічної обстановки в нижньосарматських відкладах північно-західної частини Зовнішньої зони Передкарпатського прогину / Ресурси природних вод Карпатського регіону (Проблеми охорони та раціонального використання) // Матеріали IX міжнар. наук.-практ. конф. Львів, 27-28 травня. Зб. наук. статтей. – Львів, ЛвЦНТЕІ, 2010. – С. 63–66.
  6. Медвідь Г. Б., Спринський М. І., Колодій В. В., Медведєв А. П., Пальчикова О. Я. Палеогідродинамічні реконструкції північно-західної частини Зовнішньої зони Передкарпатського прогину в контексті проблеми нафтогазоносності // Геологія і геохімія горючих копалин. – 2006. – № 2. – С. 20–32.
  7. Новосилецкий Р. М. Геогидродинамические и геохимические условия формирования залежей нефти и газа Украины. – М.: Недра, 1975. – 227 с.
  8. Павлюх О. Особливості геологічної будови та формування покладів газу в Зовнішній зоні Передкарпатського прогину // Геологія і геохімія горючих копалин. – 2009. – № 3–4 (148–149). – С. 31–44.