Регіональні поля напружень у флішовій товщі долини річки Рибник, визначені за комплексним методом досліджень тріщин і дзеркал ковзання

1
Кафедра інженерної геодезії, Національний університет “Львівська політехніка”
2
Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України

Описано тектонофізичні дослідження, проведені у долині ріки Рибник, правої притоки ріки Стрий. Дослідження охоплювали вивчення тріщин структурно-парагенетичним та дзеркал ковзання кінематичним методами у чотирьох скибах Скибового покриву: Парашки, Мальманстальській, Зелем’янки, Рожанки. На основі зібраних з відслонень долини цієї ріки тектонофізичних даних визначено поля напружень, реконструйовані за дзеркалами ковзання та тріщинами. На цій основі досліджено зміну
напрямків регіональних полів напружень у різний (палеоцен-олігоценовий, міоценовий та післяміоценовий) час.
 

 1. Аронский А.А., Беличенко П.В., Гинтов О.Б., Муровская А.В. Кинематические параметры деформирования верхних горизонтов земной коры Украинских Карпат в миоцен-плестоценовую эпоху (по тектонофизическим данным). 1–3 // Геофиз. журн. – 1995.– 17, № 3. – С. 58– 68; № 5. – С. 11–19; № 6. – С. 43–57.
 2. Бубняк І., Бубняк А., Кілин І., Попп І. Структурноседиментологічні дослідження добротівських відкладів Передкарпатського прогину (район Надвірної) // Праці НТШ. Геолог. збірн. – 2001. – Т. V. – С. 84–93.
 3. Бубняк І.М., Бубняк А.М., Віхоть Ю.М., Спільник Р.Б. Тріщинуватість гірських порід флішового комплексу Українських Карпат у межиріччі Опору та Оряви, її тектонічне значення // Геодинаміка. – 2007. – № 1 (6). – С. 16–19.
 4. Геологічна карта Українських Карпат, масштаб 1 : 100 000. Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька області України / сост. В.В. Глушко, В.В. Кузовенко, В.Е. Шлапинский; ред. Ю.З. Крупский. – Отчет ЗАО“Концерн Надра”. – Фонд ЗАО “Концерн Надра”. – Киев. – 2007. – 228 с.
 5. Гинтов О.Б. Полевая геотектонофизика и ее применение при изучении деформаций земной коры Украины. – Киев: Феникс, 2005. – 572 с.
 6. Гинтов О.Б., Исай В.М. Методы морфокинематического анализа разломов // Геофиз. журн. – 1986. – 8, № 1. – С. 53–61.
 7. Гофштейн И.Д. Тектоническая трещиноватость осадочных пород в среднем течении Днестра // Изв. АН СССР. Сер. геол. – 1952. – № 6. – С. 108–117.
 8. Копистянський Р.С. Значення тріщинуватості порід у формуванні нафтових родовищ Радянських Карпат. – Київ: В-во АН УРСР,1959. – 74 с.
 9. Копистянський Р.С. Проблема тріщинуватості порід у нафтовій геології. – Київ: Наук. думка, 1968. – 158 с.
 10. Копыстянский Р.С. Трещиноватость горных пород и ее значение в нефтегазовой геологии. – Київ: Наук. думка, 1978. – 214 с.
 11. Орлов А.А., Бак А.М. Трещиноватость горных пород Покутских складок // Геология нефти и газа. – 1965. – № 5. – С. 47–51.
 12. Свынко И.М. О тектонической трещиноватости западной части Подолии // Геол сб. – 1973. – № 14. – С. 64–66
 13. Chałubińska A. O spękaniu skał na Podolu // Przegl. Geogr. – 1928. – Z. 10. – S. 5–32.
 14. Devlaux D., Sperner B. New aspects of tectonic stress inversion with reference to the TENSOR propram. // New insights into Structural interpretation and Modelling. Geological Society, London, Special Publications. – 2003. – V. 212. – P. 75–100.
 15. Nemcok M. Transition from convergence to escape: field evidence from the West Carpathians // Tectonophysics. – 1993. – V. 217. – P. 117–142.
 16. Nemcok M., Hok J., Kovac P., Marko F., Coward M.P., Madaras J., Houghton J.J., Bezak V. Tertiary extension development and extension / compression interplay in the West Carpathians mountain belt // Tectonophysics. – 1998. – V. 290. – P. 137–167.
 17. Zuchiewicz W., Bubniak I. M., Rauch M. Wstępne wyniki badań nad spękaniami ciosowzmi w jednostce skibowej (skolskiej) Karpat Ukraińskich // Przegl. Geol. – 1997. – Vol. 45. – N. 4. – S. 408–413.