Цифровий сейсмограф для регіональних спостережень та результати його випробувань

1
Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
2
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
3
Відділ сейсмічності Карпатського регіону Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України; Інститут геофізики імені С. І. Субботіна НАН України
4
Відділ сейсмічності Карпатського регіону Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України; Інститут геофізики імені С. І. Субботіна НАН України

Протягом декількох років в Інституті геофізики Національної Академії наук України розроблялася цифрова сейсмічна апаратура. Було виготовлено кілька цифрових сейсмографів, які пройшли випробування на регіональних сейсмічних станціях Карпатської мережі. Створена апаратура виявилася надійною і має досить високі експлуатаційні характеристики, завдяки використанню сучасної елементної бази та заміні ряду аналогових ланцюгів (фільтрування, інтегрування і т.д.) на їх програмні аналоги. Для виділення корисного сигналу застосовується гнучкий алгоритм. Цифрова форма запису дозволяє легко переходити від запису до істинного виду коливань грунту при наявності частотної характеристики каналу реєстрації. Отримані за допомогою цифрового сейсмографа записи землетрусів Вранча є унікальними. До них не було записів, які можна було б використовувати для вивчення динамічних характеристик коливань з цієї зони на території України.

  1. Импульсная калибровка сейсмических каналов /Отв. ред. З.И. Аронович, А.Я. Меламуд - М.: Изд. ИФЗ АН СССР, 1976. - С.236.
  2. Тихонов А.Н., Арсенин В.Я. Методы решения некорректных задач. - М.: Наука, 1979. - 285 с.
  3. Кендзера А.В. Способ получения расчетных акселерограмм путем пересчета из сейсмических записей. - Геофиз. журнал, т.9, N:5, 1987. - С. 75- 79.