землетрус

Тенденції горизонтальних і вертикальних зміщень кори на основі даних міжнародних служб GNSS: приклад Нової Зеландії

Часові ряди координат п’яти постійних станцій Міжнародної служби GNSS (IGS), розташованих у Новій Зеландії, були проаналізовані щодо їх річного переміщення з 2009 по 2018 роки. Необроблені дані у формі файлів Receiver Independence Exchange (RINEX) були взяті з бази даних IGS і процесів за допомогою служби онлайн-обробки AUSPOS. Використовуючи часові ряди координат, були розраховані швидкості горизонтального та вертикального зміщення за десятирічний період дослідження.

Дослідження взаємозв’язку сейсмічності та сучасних горизонтальних зміщень за даними перманентих ГНСС-станцій у Карпато-Балканському регіоні

Проблема прогнозу землетрусів та їх взаємозв’язку з горизонтальними деформаціями земної кори досі не вирішена. У цій роботі метою є пошук просторово-часових взаємозв’язків між величинами узагальнених критеріїв поля горизонтальних швидкостей земної кори та узагальненої сейсмічності. Як полігон досліджень обрано територію Карпато-Балканського регіону, в зв’язку з широкою диференціацією сейсмічної активності та добре дослідженою геологічною структурою регіону. Методика. За даними мереж ГНСС-станцій у період з 2010-2019 рр.

Виявлення проявів землетрусів у варіаціях природного електромагнітного поля

Мета. Загальновідомо, що сильні землетруси типово супроводжуються певними явищами, що є варіаціями природного електромагнітного поля. На підставі ідеї про механізм літосферно-атмосферно-іоносферної взаємодії ми надіємось виявити деякі передвісники сильних природних землетрусів у наборах електромагнітних даних, котрі реєструвались магнітотелуричними станціями досить далеко від епіцентрів.

Реєстрація сейсмічних сигналів земноприпливними приладами

Вивчено можливість застосування земноприпливних приладів для реєстрації сейсмічних хвиль від  землетрусів та інших геодинамічних подій. Досліджується інерційна і гравітаційна складові сейсмічного сигналу в маятникових сейсмометрах і припливних приладах (сейсмонахиломірах і гравіметрах). Показано, що це тотожні прилади і відрізняються стабільністю вузлів та параметрами елементів  фільтрації. Припливні прилади більш чутливі в наддовгоперіодній області, де переважає гравітаційний вклад. Дано приклади записів сейсмічних коливань припливними приладами при деяких землетрусах.

Застосування геоінформаційної системи для обробки та інтерпретації сейсмологічних даних на території північно-східної Росії

Розроблено структуру програмного забезпечення геоінформаційної системи «Сейсмічність Мага­данської області», яка об'єднала 4872 сейсмічних подій (з K від 3,4 до 16,8), які відбулися в Магаданській області і прилеглих районах з 1735 по 2011 рік. При застосуванні геоінформаційної системи виявлено суттєві помил­ки у визначенні координат 9 сильних землетрусів (К³12,0) на території досліджень за 1988–1997 рр.

Побудова геодинамічних моделей глибинної побудови сейсмоактивних регіонів землі (Нефтегорський землетрус, о.Сахалін)

На основі комплексного аналізу геолого-геофізичних даних побудована геодинамическая модель глибинної будови літосфери регіону Нефтегорськ землетрусу, що стався на острові Сахалін 28 травня 1995. Встановлено, що офіолітової комплекс, розташований під Сахаліном, фіксує положення давньої сейсмофокальной зони - позднемезозойской зони субдукції океанічної кори Охотського моря під структури Сахаліну. Триваючі зрушення уздовж субдукціонним зони призводять до безперервним землетрусів.

Механізм вогнища Берегівського землетрусу 23 листопада 2006 р.

Вперше для району Закарпаття отримано розв'язок механізму вогнища відчутного землетрусу. Землетрус відбувся під дією горизонтальних сил стиснення, орієнтованих у широтному напрямку й близгоризонтальних сил розтягування субмеридиональної орієнтації. Тип переміщення у вогнищі  – зсуво-насув.

Деякі властивості складних послідовностей землетрусів Криму

Розглянуті просторово-часові властивості форшок-афтершокових послідовностей землетрусів Криму, зокрема , виконання законів Оморі й Гутенберга-Ріхтера.

Зв’язок просторового розподілу сейсмічності з тектонічною будовою Закарпатського прогину

В роботі розглянуто особливості довготривалої сейсмічності (1961-2010 рр.) території Закар­патського прогину й окремих сейсмоактивних зон (А, В і С). Встановлено зв’язок цих зон із основними елементами тектоніки прогину. Доведено, що границя між зонами А і В проходить по Оашському  глибинному розлому.

Геоелектромагнітний моніторинг сейсмотектонічних процесів у Закарпатській сейсмоактивній зоні

Приведені результати магніто варіаційного моніторингу в Закарпатській сейсмоактивній зоні. Виявлено часові зміни параметрів векторів індукції та досліджено їх зв‘язок з сейсмічними процесами в земній корі. Зроблено висновок про зв‘язок варіацій вектора Візе з сейсмічними процесами в земній корі регіону, а також про перспективність використання методу для виявлення провісників місцевих землетрусів з магнітудою М>3 в геолого-геофізичних умовах Закарпатського прогину.