Сейсмогеодинамічні умови нафтогазових родовищ Передкарпатського прогину

1
Інститут геофізики імені С. І. Субботіна НАН України
2
Відділ сейсмічності Карпатського регіону Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України; Інститут геофізики імені С. І. Субботіна НАН України
3
Інститут геофізики імені С. І. Субботіна НАН України
4
Інститут геофізики імені С. І. Субботіна НАН України

На прикладі Долинського та Орів-Улічнянского нафтогазових родовищ розглядаються сейсмогеодинамічні умови, що ускладнюють функціонування експлуатаційних свердловин. Інтенсивна технологія видобутку нафти на Долинському родовищі в 1974-1976 рр. спровокувала серію відчутних землетрусів з інтенсивністю 5-6 балів.

 1. Бень Я., Пронишин Р. Геодинамічні аспекти техногенної сейсмічності Стебницького калійного родовища // Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища. Збірник матеріалів Третього Міжнародного науково-технічного симпозіуму - Львів.: ДУ " Львівська політехніка", 1998.- С. 72-73.
 2. Бень Я.А., Пронишин Р.С., Стасюк А.Ф., Мельничук О.Л. Сейсмогеодинамічні умови нафтогазових родовищ Внутрішньої зони Передкарпатського прогину // Сучасні досягнення геодезії, геодинаміки та геодезичного виробництва. Матеріали конференції. Львів.: ДУ "Львівська політехніка". 1999. - С. 185-187.
 3. Унксова В.А. Тектоника плит. - Л.: Недра. 1981. - 288 с,
 4. Чекунов А.В. Структура земной коры и тектоника Юга европейской части СССР. - Киев.: Наукова думка, 1972. - 176 с.
 5. Соллогуб В.Б., Чекунов А.В Принципиальные черты строения литосферы Украины. - Геофизический журнал. 1985. т. 7. № 6. с.43-54.
 6. Чекунов А.В. Глубинные мотивы тектогенеза. - Геофизический журнал. 1988, т. 10, № 5, с. 3-12.
 7.  Пронишин Р.С., Кендзера А.В., Бень Я.А. Сейсмическая активность Предкарпатья.- Сейсмологический бюллетень сейсмических станций "Минск", "Гомель" и "Нароч" за 1986 г.- Минск: ОНТИ ИГиГ АН БСССР . 1989.- С. 125-141.
 8. Волосецький Б.І., Кендзера О.В., Пронишин Р.С., Бень Я.А. Оцінка сейсмічної небезпеки Передкарпаття з використанням даних гео­динаміки. - Геодезія, картографія і аерофотознімання. Вип. 56,.-Львів.: ДУ "Львівська політехніка", 1995.- С. 4-10.
 9. Костюк О.П., Сагаова Є.А., Руденська І.М, Пронишин Р,С., Кендзера О.В. Каталог землетрусів Карпатського регіону за 1091 - 1990 роки. - Праці НТШ; т 1. Геологія, геофізика, хемія, біохемія, матеріалознавст­во. механіка матеріалів.- Львів.: НТШ, 1997. -С. 121-137.
 10. Садовый Я М. Экономическая эффективность технического прогресса в развитии нефтяной промышленности Львовского экономического района - Тезисы докладов научно- технической конференции "О роли геологической науки в обеспечении промышленности Львовского совнархоза запасами хи­мического сырья и перспективы его использования.- Львов: ТЭСЛС. 1965. - С.77-82.
 11. Бень Я.А., Пронишин Р.С., Мельничук О.П. Геодинамічні аспекти тригерної сейсмоекології Долинського родовища нафти Передкарпаття // Екологія нафтогазової промисловості .- Київ. УБЕНТЗ, 1998. - С. 38-42.
 12. Кендзера О., Пронишин Р., Бень Я. Сейсмічна небезпека Передкарпаття - Праці НТШ. т. 1. Геологія, геофізика, хемія, біохемія, матері­алознавство, механіка матеріалів.- Львів.: Вид-во НТШ, 1997. - С. 104-113.
 13. Ковбасюк І.М. Про деякі причини зім'яття обсадних колон. // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. Серія: Буріння нафтових і газових свердловин, №31. - Івано- Франківськ: ІФДТУНіГ, 1994. - С. 48-53.
 14. Федрянич B.І, Оринчак М.І. Про підвищення стійкості стінок свердловин. // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. № 31, серія: Буріння нафтових і газових свердловин - Івано-Франківськ ІФДГУНіГ. 1994 -С 29-33.