Дослідження аномального магнітного поля та його динаміки над нафтогазовими родовищами Більче-Волицької зони

1
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України
2
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України
3
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України

Розглянуто результати геомагнітних спостережень в зонах родовищ вуглеводнів північно-західної частини Більче-Волицької зони Передкарпатського прогину. Вивчено особливості локального магнітного поля та його динамічні зміни в часі. Встановлено, що над родовищами нафти та газу спостерігаються статичні та динамічні локальні магнітні аномалії, які приурочені до контролюючих тектонічних порушень. Зроблено висновок про генетичний зв’язок локальних аномалій DТа із нафтогазоносністю досліджуваних родовищ.

  1. Максимчук В., Городиський Ю., Кузнецова В. Динаміка аномального магнітного поля Землі. Львів: Євросвіт. 2001. 306 с.
  2. Максимчук В.Ю., Кудеравець Р.С. Перспективи застосування магнітометрії при пошуках родовищ нафти і газу // Нафтогазова геофізика ¾ стан та перспективи: міжнарод.науково-практич.конф., 25-29 трав. 2009 р.: тези допов. - Івано-Франківськ, 2009. - С.178-181.
  3. Кудеравець Р.С., Максимчук В.Ю., Городиський Ю.М. Геомагнітні моделі родовищ вуглеводнів та перспективних структур центральної частини Дніпровсько-Донецької западини // Науковий вісник ІФНТУНГ. ¾ 2009. ¾ №1 (19). ¾ С.73-81.