Дослідження енергоінформаційного методу визначення геофізичних параметрів геологічного середовища за даними сейсморозвідки

1
Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
2
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності;(Науково-дослідний інститут ,,Науканафтогаз" Інститут геофізики НАН України)
3
Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України
4
ПАТ ,,Укрнафтогазгеофізика”

Досліджений метод енергоінформаційного аналізу хвильового поля (МЕА-ХП) на прикладі даних 3D сейсморозвідки Дробишівської площі. Результати дослідження порівняні з результатами аналізу хвильового поля, виконані частотними методами Фур’є, Проні, Гільберта, вайвлет-функцій та з результатами параметричної інтерпретації в геофізичних параметрах, отриманих з використанням програмної системи Petrel. Показано, що МЕА-ХП узагальнює названі методи і дозволяє визначати геофізичні параметри геологічного середовища (ГС) до вивчення його бурінням та геофізичним дослідженням свердловин щодо випробування ГС на наявність нафтогазових покладів.

  1. Карпенко В.М., Стародуб Ю.П. Концепція методу енергетичного аналізу руху елементарних об’єктів літосфери Землі. Вісник Львів. ун-ту. Серія геологічна. Вип. 20. – 2006.  – С. 71-235.
  2. Карпенко В.Н., Стародуб Ю.П., Стасенко В.М., Гладун В.В. Комплексний енерго-інформаційний метод аналізу хвильового поля в розв’язанні задачі пошуку та розвідки вуглеводневих покладів. Вісник Львів. ун-ту. Серія  геологічна. 2007. Вип. 21. – С. 114-127.
  3. Карпенко В.М. Стародуб Ю.П. Рівняння гауссової лінії на поверхні. Вісник Львів. ун-ту. Серія прикладна математика. Вип. 14. – 2008.  – С. 71-235.  
  4. Дудля М.А., Карпенко В.М., Гриняк О.А. Цзян Гошен. Автоматизація процесу буріння: монографія. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет. – 2005. – 207 с..