Дослідження Талассо-Ферганської розломної зони за даними землетрусу з м<5

1
Інститут фізики Землі РАН
2
Інститут динаміки геосфер РАН (Mихнево)
3
Інститут динаміки геосфер РАН (Mихнево)

Проаналізовано просторово-часові зміни параметрів слабкої сейсмічності в районі Талассо-Ферганського розлому на Тянь-Шані за 1962-1995 рр.. Показана неоднорідність характеристик сейсмічного процесу в різних сегментах розлому. Виділено відносно рухомі ділянки в околиці розлому з точки зору міграції енергії слабких сейсмічних подій. Проведено зіставлення одержаних результатів з новими моделями будови верхньої частини літосфери по P хвилях за методом сейсмічної томографії.

  1. Адамова А.А., Т.М. Сабитова. Трехмерная скоростная модель земной коры Тянь-Шаня // Физика Земли, №5, 2004, С.58-67
  2. Невский М.В., Артамонов А.М., Ризниченко О.Ю. (1991). Волны деформаций и энергетика сейсмичности. ДАН, т.318, № 2, 316-320.
  3. Невский М.В., Артамонов А.М., Ризниченко О.Ю. (1994). Эффект удаленных взрывов в статистике землетрясений района умеренной сейсмичности// Наведенная сейсмичность. М.: Наука. С. 222.
  4. Невский М.В., Морозова Л.А., Фьюз Г.С. (1989). Длиннопериодные деформационные волны // Дискретные свойства геофизической среды. М.: Наука, 174 с.
  5. Усольцева О.А. Трехмерные скоростные модели земной коры Тянь-Шаня на основе би-сплайн параметризации и триангуляции Делоне, дисс. …к.ф-м н., ИДГ РАН, Москва, 2004
  6. Roecker S.W., Sabitova T.M., Vinnik L.P., Burmakov Y.A., Golvanov M.I., Mamatkanova R., Munirova L.(1993) Tree-dimensional elastic wave velocity structure of the Western and Central Tien Shan // JGR. V.98. N.B9. P.15.779-15.795