Моделювання хвильового поля на структурі газоконденсатного родовища

1
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності;(Науково-дослідний інститут ,,Науканафтогаз" Інститут геофізики НАН України)
2
Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
3
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

У роботі представлені результати моделювання сейсмічного хвильового  поля  на моделі перетину земної кори (на прикладі Дробишівського газоконденсатного родовища). Складнопобудований розріз земної кори, отриманий геофізичним дослідженням свердловин, представлений у виді пластової моделі. При моделюванні хвильового поля сейсморозвідки враховувалися особливості двовимірного перетину: поздовжні, поперечні і обмінні хвилі отримані на сейсмограмах поздовжніх і поперечних коливань унаслідок задання розподілу швидкостей поздовжніх, поперечних хвиль і густини середовища в півпросторі.

  1. Zienkiewicz O.C., Taylor R.L. The finite element method. Fifth edition. – Oxford. – 2000.–V. 1-3.