Моделювання хвильового поля методом скінченних елементів на структурі Дробишівського газоконденсатного родовища

1
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності;(Науково-дослідний інститут ,,Науканафтогаз" Інститут геофізики НАН України)
2
Відділ сейсмічності Карпатського регіону Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України, м. Львів
3
Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України

Наведено результати моделювання сейсмічного хвильового поля на моделі розрізу земної кори (на прикладі Дробишівського газоконденсатного родовища). Розріз земної кори, отриманий геофізичними дослідженнями свердловин, подано у вигляді пластової моделі. Під час моделювання хвильового поля сейсморозвідки враховано особливості двовимірного розрізу – поздовжні, поперечні та обмінні хвилі, одержані на сейсмограмах поздовжніх і поперечних коливань.
 

  1. Бате К., Вилсон Е. Численные методы анализа и метод конечных элементов. – М.: Стройиздат, 1982. – 448 с.
  2. Ильюшин А.А. Механика сплошной среды. – М.: Изд. МГУ. – 1978. – 288 с.
  3. Седов Л.И. Механика сплошной среды. 2 т. – М.: Наука, 1984. – 560 с.
  4. Стародуб Ю.П., Брич Т.Б. Оцінка та прогнозування пластових і порових тисків у гірському масиві шляхом математичного моделювання // Геодинаміка. – 2009. – № 1(8). – С. 84–90.
  5. Стародуб Ю.П., Кендзера О.В., Брич Т.Б., Купльовський Б.Є. Математичне моделювання хвильових полів для дослідження сейсмічного стану інженерних об’єктів // Матеріали Міжнародної конференції “Геофізичні дослідження та моделювання фізичних полів Землі”. Львів-Чинадієво, 16–18 вересня 2010 р. – Львів. – 2010. – С. 113–116.
  6. Тимошенко С.П., Гудьер Дж. Теория упругости. – М.: Наука, 1975. – 576 с.
  7. Bathe K.-J. Finite element procedures in engineering analysis. – Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey. – 1982. – 738 p.
  8. Zienkiewicz O.C., Taylor R.L. The finite element method. Fifth edition. V. 1–3. Oxford 2000.