Оцінка впливу терейнів і сутур на сучасні рухи земної кори в Карпато-Балканському регіоні за результатами GPS-вимірів і геолого-геофізичними даними

1
Кафедра вищої геодезії та астрономії, Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”, м. Львів
3
Національний університет "Львівська політехніка"
4
Національний університет “Львівська політехніка”
5
General Commission of Survey, Saudi Arabia, Національний Університет "Львівська політехніка"
6
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України

Обчислено швидкості зміщень перманентних GPS-станцій розташованих в межах Карпато-Балканського регіону та прилеглих територіях. Отримані напрямки і швидкості зміщень регіонального і локального характеру. Розглянуто влив терейнів і сутур на сучасну тектонічну активність регіону.

 1. Глушко В.В. Тектоника и нефтегазоносность Карпат и прилегающитх прогибов. – М.: Недра, 1968. – 263 с.
 2. Глушко В.В. , Круглов С.С. Тектоническая карта Украинских Карпат. М-б 1:200000 / Ред.. – 1986.
 3. Доленко Г.Н., Бойчевская Л.Т., Килин И.В. и др Разломная тектоника Предкарпатского и Закарпатского прогибов и ее влияние на распределение залежей нефти и газа.. – Киев: Наукова думка, 1976. – 126 с.
 4. Круглов С.С. - Отв. ред. Тектоника Украинских Карпат (объяснительная записка к тектонической карте Украинских Карпат м-ба 1:200 000) / Львов: Изд-во УкрНИГРИ, 1986. – 152 с.
 5. Кульчицький А.Я. Геодинаміка та сейсмічність Карпато-Динарід на основі опрацювань GPS-вимірів та палеомагнітних даних // Геодезія, картографія і аерофотознімання, Нац. Ун-т «Львівська політехніка». – 2011. - № 74. – С. 88 – 96.
 6. Ступка О.С. Джерело осадів карпатського флішу – геодинамічний аспект// Геодинаміка: Львівське астрономо-геодезичне товариство, Нац. Ун-т «Львівська політехніка». – 2008. - № 1(7). – С. 39 – 46.
 7. Чекунов А.В. О фундаменте Восточных Карпат// Геол. журн. – 1970. – Т. 30, вып. 1.
 8. Хаин В.Е., Ломизе М.Г. Геотектоника с основами геодинамики. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1995. – 243 с.
 9. Balla, Z. 1987: Cenozoic paleomagnetic data for the Carpatho-Pannonian region in the light of Miocene rotation kinematics. Tectonophysics 139, 67–98.
 10. Emõmárton, Matthias Tishler, Laszlo Csontos, Bernhard Fugenscuh, & Stefan M. Schmid The contact zone between the ALCAPA and Tisza-Dacia megatectonic units of Northern Romania in the light of new paleomagnetic data.  Swiss j. geosci. 100 (2007) 109–124
 11. Kober L. Bau und Entstehung der Alpen. Wien, 1923. 283 рр.
 12. Szafian P. Horvath F. Crustal structure in the Carpatho-Panonian region: insights from three-dimensional gravity modeling and their geodynamic significance Int J Earth Sci (Geol Rundsch) (2006) 95: 50- 67.