Paleohydrodynamic factor of the formation of the hydrocarbon deposits of the north-western part of the outer zone of the Pre-Carpathian foredeep

2011;
: 199-201
Authors:
1
Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of NAS of Ukraine

Paleohydrodynamic schemes of the Badenian-Sarmatian deposits of the north-western part of the Outer zone of the Pre-Carpathian foredeep are built on the basis of paleohydrodynamic reconstruction of paleopressures of formation waters of elision stage of sedimentary basin. Results of paleohydrodynamic reconstructions have demonstrated that the most part of the explored gas fields of the region is localized in the limits of the marked areas of inherited pressure minima. Comparison paleo- and modern hydrodynamic situation enable us to draw conclusion about conditions of field formation.

  1. Babinec A. E., Mal'skaja R. V. Geohimija mineralizovannyh vod Predkarpat'ja. – Kiev: Nauk. dumka, 1975. – 189 s.
  2. Dolenko G. N., Bojchevskaja L. T., Kilyn I. V. i dr. Razlomnaja tektonika Predkarpatskogo i Zakarpatskogo progibov i ee vlijanie na raspredelenie zalezhej nefti i gaza. – Kiev: Nauk. dumka, 1976. – 126 s.
  3. Karcev A. A. Gidrogeologija neftjanyh i gazovyh mestorozhdenij. – M.: Nedra, 1972. – 280 s.
  4. Medvid H. B. Hidroheokhimichni osoblyvosti nyzhnosarmatskykh vidkladiv Zovnishnoi zony Peredkarpatskoho prohynu / Resursy pryrodnykh vod Karpatskoho rehionu (Problemy okhorony ta ratsionalnoho vykorystannia) // Materialy X mizhnar. nauk.-prakt. konf. Lviv, 19-20 travnia. Zb. nauk. stattei. – Lviv, LvTsNTEI, 2011. – S. 46–51.
  5. Medvid H. B. Deiaki aspekty hidrodynamichnoi obstanovky v nyzhnosarmatskykh vidkladakh pivnichno-zakhidnoi chastyny Zovnishnoi zony Peredkarpatskoho prohynu / Resursy pryrodnykh vod Karpatskoho rehionu (Problemy okhorony ta ratsionalnoho vykorystannia) // Materialy IX mizhnar. nauk.-prakt. konf. Lviv, 27-28 travnia. Zb. nauk. stattei. – Lviv, LvTsNTEI, 2010. – S. 63–66.
  6. Medvid H. B., Sprynskyi M. I., Kolodii V. V., Medvediev A. P., Palchykova O. Ya. Paleohidrodynamichni rekonstruktsii pivnichno-zakhidnoi chastyny Zovnishnoi zony Peredkarpatskoho prohynu v konteksti problemy naftohazonosnosti // Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn. – 2006. – № 2. – S. 20–32.
  7. Novosileckij R. M. Geogidrodinamicheskie i geohimicheskie uslovija formirovanija zalezhej nefti i gaza Ukrainy. – M.: Nedra, 1975. – 227 s.
  8. Pavliukh O. Osoblyvosti heolohichnoi budovy ta formuvannia pokladiv hazu v Zovnishnii zoni Peredkarpatskoho prohynu // Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn. – 2009. – № 3–4 (148–149). – S. 31–44.