Застосування інфразвукових та електромагнітних методів для моніторингу землетрусів регіону Вранча

1
Головний центр спеціального контролю НЦУВКЗ ДКА України

У роботі представлені методика спрямованого моніторингу акустичного фону в інфразвуковому діапазоні за допомогою площинної системи групування мікробарографів, а також методика спрямованого моніторингу радіотехнічним комплексом радіотрас сигналів НДХ діапазону. Приведені перші результати віддалених спостережень сейсмоактивного регіону Вранча із застосуванням розглянутих методик, виділені аномальні ефекти в спостережуваних полях перед землетрусами.

  1. Липеровский В.А. Физические модели связи в системе Литосфера–Атмосфера–Ионосфера. // Лекции БШФФ, - 2006.-  С. 58–65.
  2. Лящук А.И., Карягин Е.В. Использование систем группирования акустического метода для обнаружения техногенных звуковых источников. // Мат. XV  наук.-техн.конф. -  Житомир. - 2006. - С.85.
  3. Машков О.А., Кирилюк В.А., Карягін Є.В, Качалін І.Г. Оцінка динамічно змінних харак­теристик джерела інфразвукових коливань техногенного походження малоапертурною акустичною групою // ІПМЕ, Зб. ст. «Моделювання та інформаційні технології». Київ. – 2005. - С.25-41.
  4. John V. Olson Infrasound Signal Detection using the Fisher F-Statistic // Inframatics – 2004 - №6 – p.1-7