Академік Володимир Олександрович Сельський – фундатор української геофізики (до 130-річчя з дня народження)

2012;
: рp. 129-132
1
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України; Інститут геофізики імені С. І. Субботіна НАН України
2
ДГП "Укргеофізика"
3
Геологічний факультет Львівський національний університет ім. Івана Франка
4
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України

None

  1. Вижва С.А., Грищук П.І. До 60-річчя кафедри гео­фізики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка // Геофіз. журн. – 2005. – Т. 27, № 2. –С. 318–327.
  2. Вовченко Р.Г., Фурман В.В., Голубічко О.М. З історії геофізичних досліджень у Львівському національному університеті ім. І. Франка // Вісник ЛНУ, серія геологічна, вип.17. – Львів. – 2003. – С. 170–176.
  3. Лящук Д.Н. Академік Володимир Олександрович Сельський – основоположник української гео­фізики // Праці НТШ, секція геологія, геофізи­ка.– Львів. – 1997. – Т.1. – С. 186–190.
  4. Продайвода Г.Т. Видатний вклад академіка В.О. Сельського у становлення і розвиток геофізичної науки і освіти в Україні // Геофиз. журн. – 2003. – Т. 25. № 6.– С. 125–128.
  5. Субботин С.И. Памяти Владимира Александровича Сельского // Минералогический сборник Львовского геологического общества. – 1951. – № 5.– С. 375–376