Апріорна просторова геолого-геофізична модель Леськівсько-Коротицької структурно-тектонічної підзони північного борту ДДЗ за даними комплексних геофізичних та петрофізичних досліджень

2013;
: pp. 277 - 279
https://doi.org/10.23939/jgd2013.02.277
Надіслано: Серпень 01, 2013
1
Науково-технічна компанія "ДЕПРОІЛ ЛТД"; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; ТОВ "НТФ "Біпекс лтд"
2
Науково-технічна компанія "ДЕПРОІЛ ЛТД"; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; ТОВ "НТФ "Біпекс лтд"
3
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
4
Науково-технічна компанія "ДЕПРОІЛ ЛТД"

Представлені результати одного з етапів дослідження глибинної будови Леськівсько-Коротицької структурно-тектонічної підзони Північного борту ДДЗ – створення просторової інтегральної геолого-геофізичної моделі на основі всебічного аналізу наявних геолого-геофізичних даних. При визначенні кількісних параметрів апріорної геолого-геофізичної моделі використані структурні побудови за даними 3D сейсморозвідувальних робіт МСГТ, результати інтерпретації даних геофізичних досліджень у свердловинах, результати петрофізичних досліджень зразків гірських порід, отриманих в процесі буріння пошукових та розвідувальних свердловин.

  1. Височанський І.В. Нафтогазогеологічне районування Північного борту ДДЗ – основа для реалізації подальших напрямків ГРР / І.В. Висо­чанський, Є.Є Волосник // Питання розв. газової пром-сті України: Зб. наук. праць – Х.: УкрНДІгаз, 2011. – Вип. ХХХІX. – С.20-21.
  2. Петровский А.П. Математические модели и информационные технологии интегральной ин­терпретации комплекса геолого-геофизических данных (на примере нефтегазопоисковых задач): дис. доктора физ.-мат. наук: 04.00.22 / Петровский Александр Павлович. – Ивано-Франковск, 2004. – 367 с.
  3. Федченко Т.А. Принципы создания геолого-геофизически согласованных пространственных моделей начального приближения // Геофизический журнал. – 2009. – № 3, Т. 31. –C. 77–86.
  4. Федченко Т.О., Петровський О.П., Омельчен­ко В.В., Рига І.В., Маліновський О.К., Петрофізична модель Леськівсько-Коротицької структурно-тектонічної підзони Північного борту ДДЗ як основа для створення інтегральної геолого-геофізичної моделі глибинної будови території та прогнозу перспектив нафтогазоносності // III Міжнародна науково-практична конференція «Нафтогазова геофізика – нетрадиційні джерела». – 2013. – С. 217–220.