Автохтон північно-західних Карпат – геологічна будова та нафтогазовий потенціал за результатами інтегральної інтерпретації комплексу геолого-геофізичних даних

2013;
: pp. 59 - 61
https://doi.org/10.23939/jgd2013.02.059
Надіслано: Липень 30, 2013
1
Науково-технічна компанія "ДЕПРОІЛ ЛТД"; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; ТОВ "НТФ "Біпекс лтд"
2
Науково-технічна компанія "ДЕПРОІЛ ЛТД"; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; ТОВ "НТФ "Біпекс лтд"
3
Науково-технічна компанія "ДЕПРОІЛ ЛТД"
4
Західно-Українська геофізична розвідувальна експедиція ДГП "Укргеофізика"
5
Науково-технічна компанія "ДЕПРОІЛ ЛТД"; Західно-Українська геофізична розвідувальна експедиція ДГП "Укргеофізика"
6
Науково-технічна компанія "ДЕПРОІЛ ЛТД"; Карпатське відділення Інституту геофізики ім.С.І.Субботіна НАН України; Західно-Українська геофізична розвідувальна експедиція ДГП "Укргеофізика"
7
Науково-технічна компанія "ДЕПРОІЛ ЛТД"

Стаття присвячена проблемі нарощення ресурсної бази ВВ в Карпатському регіоні за рахунок малорозвіданих глибокозанурених відкладів флішової основи Складчастих Карпат та Передкарпатського прогину. Проведені дослідження виконувалися шляхом створення просторової інтегральної сейсмо-гравітаційної моделі північно-західної частини Карпатської НГП на базі комп’ютерної “Технології інтегральної інтерпретації комплексу гравіметричних і геолого-геофізичних даних для оцінки перспектив нафтогазоносності”. Результати геологічної інтерпретації просторової інтегральної геогустинної моделі дозволили виділити ділянки розвитку відкладів з покращеними колекторськими властивостями та обґрунтувати перспективи нафтогазоносності автохтонної частини геологічного розрізу.

  1. Крупський Б.Л., Гладун В.В., Максимчук П.Я. Клочко В.П. Наукові аспекти досліджень з прогнозування нафтогазоносності надр на великих глибинах // Перспективи нафтогазоносності глибоко занурених горизонтів осадо-вих басейнів України. – Матеріали конференції. – Івано-Франківськ. – 2005. – С.46-48.
  2. Хомин В.Р, Маєвський Б.Й. Геологічна будова центральної та північно-західної частини Бориславсько-Покутської зони Передкарпатського прогину на глибинах 5-8 км. глибинах // Перспективи нафтогазоносності глибоко занурених горизонтів осадових басейнів України. –Матеріали конференції. – Івано-Франківськ. – 2005. – С. 66-73.
  3. Онищук О.М., Федченко Т.О., Петровський О.П., Бодлак П.М., Яремин І.Я., Казюка І.М. Оцінка адекватності існуючих геологічних уявлень про глибинну будову північно-західної частини Карпатської НГП на основі 3D інтеграль-ного геолого-геофізичного моделювання // Нафтогазова геофізика – інноваційні техно-логії. – Матеріали конференції. – Івано-Фран-ківськ. – 2011. – С. 167-171.
  4. Онищук О.М., Федченко Т.О., Петровський О.П. Родовища північно-західної частини Борислав-сько-Покутської зонив 3D інтегральній гео-густинній моделі // Геоінформатика. – Матеріали конференції. – Київ. – 2012.
  5. Петровский А.П. Математические модели и информационные технологии интегральной ин-терпретации комплекса геолого-геофизических данных (на примере нефтегазопоисковых задач): дис… доктора физ.-мат. наук: 04.00.22 / Петровский Александр Павлович. – Ивано-Франковск, 2004. – 367 с.