аналітична філософія

Значення (переклали Ярослав Петік та Дмитро Сепетий)

Український переклад статті Пауля Ґрайса "Значення". Переклад з англ. Ярослава Петіка та Дмитра Сепетого за виданням Grice, H., P. (Jul., 1957). Meaning. The Philosophical Review, Vol.66, 3, 377-388. 

Значення та інші проблеми семантики повсякденної мови (передмова до українського перекладу статті Г. П. Ґрайса “Значення”)

У передмові до українського перекладу статті “Значення” Г. П. Ґрайса  йдеться про особу відомого британо-американського філософа, представника аналітичної філософії, його місця в ній та про вагомість його доробку у царині семантики та філософії буденної мови. Перекладачі цієї статті зосередилися на особливостях й тонкощах перекладу українською мовою. Вони звернули увагу на деякі поняття, наприклад “belief”, “meaning”, котрі не можна однозначно перекласти, тому методологічно виправданим виявився контекстуальний переклад цих понять.

Чи випливають метафізичні висновки з досліджень мови? Рецензія на книжку Яцека Юліуша Ядацького “Метафізика і семіотика. Прототеоретичні дослідження” / Пер. з пол. Б. Домбровського та С. Іваника. – Кам’янець-Подільський: ТВО «Друкарня “Рута”», 2019. – 352

У рецензії детально розглядається аналітично-семіотичний підхід, який представлений у рецензованій книжці, до вирішення метафізичних проблем філософії, таких як сутність, істина, простота, ясність та чіткість висловлювань. Запропонований підхід може усунути з філософського дискурсу ірраціональні висловлювання, які є незрозумілими й позбавлені сенсу. Також цей підхід дозволяє усувати з філософії так звані «псевдо проблеми», які виникають на основі зловживання мовою.

Аналітична філософія стає ближчою...

У цій рецензії стверджується, що Андрій Синиця подав широку та детальну панораму сучасної аналітичної філсоофії. Монографія Андрія Синиці є важливою для урізноманітнення філософського дискусру в Україні.