Чи випливають метафізичні висновки з досліджень мови? Рецензія на книжку Яцека Юліуша Ядацького “Метафізика і семіотика. Прототеоретичні дослідження” / Пер. з пол. Б. Домбровського та С. Іваника. – Кам’янець-Подільський: ТВО «Друкарня “Рута”», 2019. – 352

https://doi.org/10.23939/shv2020.01.046
Надіслано: Січень 25, 2020
Прийнято: Березень 10, 2020
1
Національний університет "Львівська політехніка"

У рецензії детально розглядається аналітично-семіотичний підхід, який представлений у рецензованій книжці, до вирішення метафізичних проблем філософії, таких як сутність, істина, простота, ясність та чіткість висловлювань. Запропонований підхід може усунути з філософського дискурсу ірраціональні висловлювання, які є незрозумілими й позбавлені сенсу. Також цей підхід дозволяє усувати з філософії так звані «псевдо проблеми», які виникають на основі зловживання мовою. Логічно-семіотичний підхід не є панацеєю й не може раз і назавжди розв’язати метафізичні проблеми, але це не означає, що він не є ефективним. Його ефективність полягає у тому, що він допомагає встановити межі мови, виходячи за які вона формулює безсенсовні вербалізми. Рецензована книжка також буде корисною для тих науковців-гуманітаріїв, які прагнуть до ретельних та конкретних досліджень у царині метафізики. Саме такі дослідження ґрунтуються на логічно-семіотичному підході аналітичної філософії.

Васильченко, А. (2012). Страхи та надії аналітичної філософії. Філософська думка, 3, 22-39.

Ядацький, Я. Ю. (2019). Метафізика і семіотика. Прототеоретичні дослідження. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня “Рута”».