Аналітична філософія стає ближчою...

https://doi.org/10.23939/shv2018.01.075
Надіслано: Грудень 25, 2017
Прийнято: Квітень 02, 2018
1
Національний університет "Львівська політехніка"

У цій рецензії стверджується, що Андрій Синиця подав широку та детальну панораму сучасної аналітичної філсоофії. Монографія Андрія Синиці є важливою для урізноманітнення філософського дискусру в Україні. В монографії розглядаються основні напрацювання представників сучасної аналітичної філософії та розкрито зміст основних проблем над якими вони працюють. Автор детально розглядає та аналізує причини когнітивно-прагматичного повороту в сучасній аналітичній філософії. Одне зауваження до монографії Андрія Синиця: він не запропонував шляхів розв'язання проблем, або хоча б продемонстрував авторську позицію щодо подальшого розвитку аналітичної філософії в Україні.

 

Синиця, А. (2017). Сучасна аналітична філософія:від прагматики мови до концептуалізаціїсвідомості. Львів: ЛНУ іменіІвана Франка.

Nagel, T. (1991). Mortal Questions. Cambridge: Cambridge University Press.