аналіз

ІНФОРМАЦІЙНІ ЖАНРИ КОНТЕНТУ МЕДІЙ В СТРУКТУРІ КОМУНІКАЦІЙНИХ ІННОВАЦІЙ

Розглянуто інформаційні жанри як майданчик для журналістських досліджень. Аналізується розвиток у сучасних соціально-економічних реаліях інформаційних жанрів. Висувається гіпотеза, що за умов капіталізації журналістики розширяються можливості інтерв’ю та його різновидів. Як інтерв’ю, так і репортаж у сучасних капіталізованих мас-медіа взаємодоповнюють одне одного, сприяють оптимізації подання контенту. Більш художньо довершеними є такі випадки медійної практики, коли в інтерв’ю не тільки вводиться репортажний елемент, а й сторонній, часом дуже суб’єктивний, стислий коментар.

Ознайомленість та дескрипції у ранній філософії Бертрана Рассела. (Науково-дослідна стаття)

Метою цієї статті є аналіз ранніх теорій ознайомленості та дескрипцій Рассела. Він намагався запропонувати розв'язання проблеми Майнонґа сутностей, які не існують, і він використав формальну логіку для розробки теорії визначених дескрипцій, яка була пов’язана з гносеологічним принципом обізнаності. Я погоджуюся з думкою, що історичний Рассел змінив деякі свої погляди, але принцип обізнаності залишився «структурним ядром» у його філософії. Автор стверджує, що обізнаність також є регулятивним принципом його логічного атомізму, навіть якщо, на перший погляд, його основний інтерес був іншим.

Analysis of the Enterprise Operating Expenses and Ways of Improvement of Their Accounting

Activities of industrial enterprises are associated with continuous consumption of certain types of resources, so expense accounting plays a crucial role in determining the enterprise efficiency. Accounting procedures occupy a key place in information support system of any enterprise, since the original information on the enterprise activities in the form of financial statements and internal documentation (source documents, journals and ledgers) is essential in order to meet the needs of internal and external users.

Заголовки публікацій у ЗМІ на прикладі газети «День» і журналу «Країна»

Заголовок у засобах масової інформації відіграє особливу роль, оскільки це не просто елемент поданого до публікації матеріалу, але й відображення основної ідеї журналістського тексту. За допомогою влучного заголовка можна привертати увагу потенційних читачів, інтригувати, зацікавлювати. Проте через невдалий заголовок до важливої та цікавої інформації матеріал можуть не помітити читачі. Використовується маніпулятивний вплив на аудиторію саме за допомогою заголовків, адже дуже часто потенційні реципієнти роблять висновки про всю публікацію із самої назви.

Термоекономічна модель системи кондиціювання повітря

Розроблена математична модель системи кондиціювання повітря, яка базується на аналізі термоекономічних показників енергоефективності та  вирішена в комплексі: визначення оптимальних параметрів; з врахуванням нестаціонарних тепло припливів та визначення оптимального пристрою з оптимізації режимів роботи холодильної системи. При проектуванні системи кондиціювання повітря  проведений термоекономний  аналіз створюваного об'єкта, вирішуючи актуальну задачу енергозбереження з урахуванням зміни тарифів на електроенергію.

АНАЛІЗ КІНОПРОКАТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ ТА НАПРЯМИ ЙОГО РОЗВИТКУ

У статті зроблено акцент на сучасному стані кінопрокатного ринку, зокрема розглядаються основні напрямки діяльності головних кінотеатральних мереж України: “Multiplex cinema”,  “Планета Кіно”,  “Київкінофільм”,  “Кінопалац”. Визначено їх місце на кінопрокатному ринку України. Досліджено конкурентні переваги приватних кінотеатрів, а саме “Multiplex” та “Планета кіно”. Проведено аналіз сучасного ринку кінопрокату України у період 2007-2018 рр. та визначено ступінь конкуренції цього ринку за допомогою розрахунку індексу Харфіндала-Хіршмана.

Вибір методів для пошуку однакових або схожих зображень

Досліджено методи аналізу зображень. Описано методи індексації зображень для пошуку дублікатів зображень, а також методи пошуку схожих зображень, які ґрунтуються на визначенні ключових точок. Створено прототип системи та виконано тестування описаних методів. Результат аналізу став основою для проекту інформаційної системи реверсного пошуку схожих або ідентичних зображень.

Метод контент-аналізу текстової інформації інтернет-газети

Зроблено огляд концепції аналізу, видів аналізу, класифікації, проаналізовано методи здійснення та описано сучасну систему аналізу змісту. Для аналізу змісту сайту використано такі методи: аналіз змісту відвідувачів, аналіз необхідної кількості контенту, графічний аналіз контенту. Проаналізовано методи і засоби проектування, використано методи і технології графіків, що відображають логічну й фізичну модель системи. Визначено взаємодію об’єктів у системі, упорядкованих за часом їх виконання. Визначено основні функції системи, мету розвитку системи і використання цієї системи в майбутньому.

Організаційно-правові аспекти збору, аналізу та використання інформації органами Державної фіскальної служби України

У науковій статті досліджено окремі організаційно-правові аспекти інформаційно- аналітичної діяльності органів Державної фіскальної служби України, визначено нормативні передумови такої діяльності в податкових та митних органах.

Дослідження можливостей покращення якості виробів 3D-принтерної технології

Проаналізовано методи контролю якості виробництва на 3D-принтері для технології селективного лазерного плавлення та лазерного припікання.