Проектування системи визначення оптимального тарифу стільникового зв’язку

2013;
: cc. 35 - 39
Authors: 

Т. Басюк

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

Проаналізовано передумови виникнення стільникового зв’язку, описано основні види послуг, які надаються національними операторами та проаналізовано відомі системи самообслуговування абонентів. Обґрунтовано методологічні засади побудови модуля вибору тарифного плану та сформульовано висновки щодо можливості його проектування із використанням сучасних технологій програмування.

The paper analyzes the prerequisites of cellular, held description of the main types of services provided by national operators and analyzed the known self-service subscribers. The methodological framework for designing module selection plan and formulated opinions on the possibility of its design using modern programming technologies.

  1. Андрианов В.И. Средства мобильной связи / В.И. Андрианов, А.В. Соколов. – СПб.: БХВ, 2008. – 486 с.
  2. Корнейчук В.Н. Сотовые коммуникации / В.Н. Корнейчук. – К.: ВИПОЛ, 2007. – 340 с.
  3. Мелихов А.Н. Ситуационные советующие системы с нечеткой логикой / А.Н. Мелихов, Л.С. Берш- тейн. – М.: Наука, 2006. – 572 с.
  4. Стеклов В. К. Телекомунікаційні мережі: підручник для вузів / В.К. Стеклов, Л.Н. Беркман. – К.: Техніка, 2005. – 502 с.
  5. Мій Київстар. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://my.kyivstar.ua/tbmb/ – 22.01.2013р. – Назва з титул. екрана.
  6. Ваші Помічники. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.mts.com.ua/ukr/helpers.php. – 22.01.2013р. – Назва з титул. екрана.
  7. Мій Life:). – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://my.life.com.ua/web/login.jsp?locale=ua. – 22.01.2013р. – Назва з титул. екрану.
  8. Керування через інтернет. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://mobile.mts.ua/ua/ service.wbp – 22.01.2013р. – Назва з титул. екрана.
  9. DCC-Info. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.dcc-ua.com/customer/index.html. – 22.01.2013р. – Назва з титул. екрана.